Energia

Toimiva sidosryhmäyhteistyö energiateollisuudessa

Toimiva sidosryhmäyhteistyö energiateollisuudessa

Helsinki, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Energiateollisuus ry

Tyyppi: Energiateollisuus

Palvelut: Sidosryhmäyhteistyö

Aika: 2015

Pöyryn asiantuntijat tekevät paljon sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä selvityksiä ja raportteja eri teollisuuden aloille. Selvitykset voivat olla rajattu yhden laitoksen toimintaan, konsernin toimintaan tai esim. koko teollisuuden alan yleisemmäksi selvitykseksi.

Energiateollisuus ry on tilannut Pöyryltä selvityksen energiateollisuuden hyvistä käytännöistä toimivan sidosryhmäyhteistyön järjestämisessä. Selvitys perustuu olemassa olevaan materiaaliin, alaan liittyviin ohjeisiin, kansainvälisiin kokemuksiin sekä asiantuntijahaastatteluihin. Selvityksen avulla Energiateollisuus ry:n jäsenten toivotaan saavan käsitys alalla vallitsevista hyvistä käytännöistä sidosryhmäyhteistyössä eri energiamuotoihin liittyen. Lisäksi selvitys korostaa sidosryhmäyhteistyön merkitystä ja antaa käytännön vinkkejä sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseen.