Infra

SSAB, Typen vaikutukset Raahen merialueella

SSAB, Typen vaikutukset Raahen merialueella

Raahe, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: SSAB

Tyyppi: Teräsyhtiö

Palvelut: Vesistötarkkailu

Aika: 2013

Pöyryn asiantuntijat toteuttivat asiakkaalle selvityksen, jossa tarkasteltiin mahdollisuutta hakea poikkeusta typen BAT-AEL tasosta paikallisiin ympäristöolosuhteisiin perustuen.

Selvityksessä tarkasteltiin toiminnan aiheuttaman typpikuormituksen vaikutusta Raahen merialueen tilaan BAT-AEL tason mukaisilla päästöillä sekä sitä, kuinka paljon typpipäästöjen pienentyminen vaikuttaisi merialueen tilaan.

Päästövesien kulkeutumista ja sekoittumista Raahen edustan merialueella tarkasteltiin tyypillisissä virtausoloissa 3D-vesistömallin (EFDC) avulla. Numeerista ratkaisua varten mallinnettava alue jaettiin laskentaelementteihin, joiden keskimääräisen virtausnopeuden ja vedenkorkeuden malli laskee.

Raahen edustan merialue on hyvin selvästi fosforirajoitteinen, joten tehdyn selvityksen perusteella typpikuormituksen pienentyminen ei selvästi vaikuttaisi merialueen rehevyystasoon.