Teollisuus

SSAB

Innovatiivisia terästuotteita vuodesta 1962

Raahe, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: SSAB

Tyyppi: Metalliteollisuus

Viimeisimmät hankkeet: PCI-hanke 2014–2015; Terässulaton sekundääripölynpoisto 2012–2013; Masuunien 1 ja 2 peruskorjaus; Masuunien suoragranuloinnit 2008–2010

Palvelut: Rakennesuunnittelu; Geotekninen suunnittelu; Laitossuunnittelu; Putkistosuunnittelu; Talotekniikkasuunnittelu; Projektinhallinta

SSAB on globaaleilla markkinoilla toimiva teräksen valmistaja. SSAB:n ja Pöyryn vuosikymmenet jatkunut tiivis yhteistyö on taannut SSAB:lle liiketoiminnan muutostarpeita palvelevan suunnittelutyön nopeasti, joustavasti ja luotettavasti.

Pöyry on toiminut SSAB:n (aik. Rautaruukki/Ruukki) suunnittelukumppanina Raahen tehtaalla jo vuodesta 1962. Rakennesuunnittelusta alkanut yhteistyö on vuosikymmenten mittaan syventynyt ja laajentunut Pöyryn koko osaamisen hyödyntämiseen tehtaan kehittämisessä. Luottamuksellinen kumppanuus realisoituu SSAB:lle hyvänä asiakastarpeiden ymmärryksenä, innovatiivisina ratkaisuina ja joustavana toimintana.

Viimeisin laajentuneen kumppanuuden aikainen iso hanke oli  vuosina 2014-2015 toteutettu laaja masuunien modernisointiin liittyvä PCI-projekti (Pulverized Coal Injection), jossa aiempi öljyinjektio korvattiin hiilipölyinjektiolla. Investoinnin arvo oli 65 miljoonaa euroa.

PCI-projektissa Pöyry vastasi rakenne- ja taloteknisen suunnittelun lisäksi putkisto- ja geosuunnittelusta sekä toimi projektin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena pääsuunnittelijana.

Lisäksi Raahesta alkaneen yhteistyön myötä Pöyry on ollut mukana lukuisissa SSAB:n
tuotantolaitosten rakennusprojekteissa monella muullakin paikkakunnalla.