Teollisuus

Sellutehtaan uudistaminen ja paperikoneen muuntaminen, Varkaus

Stora Enson Varkauden sellutehtaan uudistamis- ja paperikoneen muuntamisprojekti

Varkaus, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Stora Enso Oyj, Varkauden tehtaat

Tyyppi: Kartonkikone

Kapasiteetti: 390 000 tonnia/vuosi

Aika: 2014-2015

Stora Enso Varkauden tehtaan päällystämätöntä hienopaperia valmistaneen paperikoneen tuotantosuunta muutettiin aaltopahvin raaka-ainetta valmistavaksi kartonkikoneeksi syksyllä 2015.

Investoinnin arvo oli noin 110 miljoonaa euroa. Koneen muuntamisella Stora Enso hyödyntää kerralla kahta markkinavoimaa, kun paperin kysyntä vähenee, mutta toisaalta uusiutuvan pakkauskartongin kysyntä kasvaa.

Pöyryn suunnittelupalvelut liittyivät sellutehtaan uudistamiseen, paperikoneen tuotantosuunnan muuttamiseen sekä infrastruktuurin päivittämiseen. Pöyry toimitti detalji- ja rakennesuunnittelun sekä optiona työmaapalveluita.

Toimeksianto oli jatkoa Pöyryn vuonna 2013 toteuttamille esiselvitys- ja selvitystöille.

Muuntamisprojektin jälkeen Varkauden tehtaan vuosikapasiteetti on noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta sekä 310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua.