Infra

Rukan jätevedenpuhdistamo

Rukan uusi jätevedenpuhdistamo valmistui alle budjetin, Kuusamo

Ruka, Suomi

Projektin tiedot

Tyyppi: Jätevedenpuhdistus

Asiakas: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Laajuus: Maksimivirtaama 3520 m3/h

Palvelut: Prosessisuunnittelu, Laitos- ja layoutsuunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu, Alue-ja geotekninen suunnittelu, Prosessiputkisto- ja koneistosuunnittelu, Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, SIA-suunnittelu, Pääsuunnittelijan tehtävät, Rakennuttaminen

Vuosi: 2011-2016

Rukan puhdistamon toimintaolosuhteet ovat erittäin vaativat kylmien jätevesien ja lomasesongin suurten kuormitusvaihteluiden vuoksi. Lisäksi puhdistamon lupaehdot ovat erittäin tiukat.

Kuusamon Rukan matkailukeskuksen uusi jätevedenpuhdistamo valmistui marraskuussa 2016. Uuden jätevedenpuhdistamon omistaa Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta. Matkailutoiminnan vuoksi puhdistamon kapasiteetti on mitoitettu lähes 15 000 asukkaan aiheuttamalle kuormitukselle.

Uuden jätevedenpuhdistamon biologinen prosessi on toteutettu Suomessa uudenlaisella ratkaisulla, aktiivilieteprosessin sijaan MBBR-kantoaineprosessilla. Valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa matkailun aiheuttama jätevesikuorman vaihtelu on suurta, ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila matkailusesonkina on alhainen. Kokonaistypen poistovaatimus on vähintään 70% ympäri vuoden. Fosforin suurin sallittu jäännöspitoisuus on 0,2 mg/l.

Pöyryn suunnittelijat ovat olleet hankkeessa mukana sen alusta saakka. Sujuva vuoropuhelu hankkeen eri sidosryhmien kanssa varmisti sen, että hanke on oli myös taloudellisesti menestyksekäs. Kustannussäästöjä saatiin muun muassa sujuvalla yhteistoiminnalla suunnitteluvaiheessa sekä tehokkaalla rakennuttamisella, niin että kokonaisuudessaan kustannuksia kertyi noin miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Investoinnin arvo oli n. 9 miljoonaa euroa.

Tilaajan kommentti hankkeesta ja eri sidosryhmien kanssa sujuneesta hyvästä yhteistyöstä:

Tiukat lupaehdot sekä matkailusesonkien tuoma kuormituksen vaihtelu aiheuttivat Rukan jätevedenpuhdistamon suunnittelulle ja rakennuttamiselle haasteen. Projekti onnistui sekä teknisesti että taloudellisesti. Tähän vaikutti ennen kaikkea hyvä yhteistyö rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä.

Toimitusjohtaja 
Keijo Pesonen, 
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kyllä kaikki ratkaistaan suunnit-telupöydällä. Siinä hiotaan miten puhdistusprosessi sekä laitoksen käyttö ja ylläpito oikeasti toimivat. Olemme erittäin tyytyväisiä Pöyryn kokemukseen ja vesialan asiantuntemukseen. Yhteistyömme kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus.

Kimmo Viinikka, Rukan jätevedenpuhdistamon vesihuoltopäällikkö