Infra

Pietarin jätevesien hallinta

Pietarin jätevedenpuhdistusjärjestelmä, Venäjä

Pietari, Venäjä

Projektin tiedot

Tyyppi: Jätevedenpuhdistus, investointiohjelmat

Asiakas: Pietarin vesilaitos, Vodokanal

Palvelut: Investointiohjelmien laadinta, viemäritunnelin suunnittelu, puhdistamoiden saneeraussuunnittelu, Hankinnat, Käyttö- ja prosessikonsultointi

Suurimat syyt Pietarin jätevesien vaillinaiseen käsittelyyn olivat jätevedenpuhdistuksen alhainen kapasiteetti sekä keskeneräinen kokoojaviemäriverkosto. Lisäksi jätevesiviemärit olivat vanhoja ja puhdistamoiden fosforin ja typen poisto oli olematonta.

Jätevedenpuhdistuksen hankekehitystyö aloitettiin jo 1990-luvun alussa, mutta tositoimiin päästiin vasta 2000-luvun puolivälissä. Pöyry laati vuosina 2005–2006 Pietarin jätevedenpuhdistuksen priorisoidun investointiohjelman. Suunnitelma kattoi muun muassa jätevedenpuhdistamoiden, viemäriverkoston sekä pumppaamojen saneeraussuunnitelmat.

Tämän jälkeen Pöyry on osallistunut investointien toteutukseen kahden investointiohjelman puitteissa. Nevaan purkavien suorien päästöjen sulkemisohjelmassa on toteutettu pohjoisen viemäritunnelin loppuunsaattaminen, tunnelipumppaamon rakentaminen ja pohjoisen jätevedenpuhdistamon saneeraus. Toisessa hankkeessa on keskitytty pienten ja keskisuurten puhdistamoiden ravinnekuormituksen vähentämiseen.

Tärkeimmät Pöyryn toteuttamat yksittäiset hankkeet ovat olleet vuosina 2008–2009 toteutettu pohjoisen viemäritunnelin toiminnallinen suunnittelutyö, vuosina 2010–2014 toteutettu pienten ja keskisuurten puhdistamoiden saneeraustyö sekä pohjoisen jätevedenpuhdistamon saneeraus vuosina 2012–2015.

Pietarin jätevedenpuhdistushankkeiden seurauksena kaupungin ravinnekuorma Itämereen on vähentynyt radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana.