Infra

Pateniemen saha-alueen maaperän kunnostus

Pateniemen saha-alueen maaperän kunnostus

Oulu, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Stora Enso Oyj

Tyyppi: Entinen saha

Palvelut: Ympäristökonsultointi ja valvonta

Pinta-ala: 70 ha, kunnostettu alue 22 ha

Aika: 1990-jatkuu

Oulun Pateniemellä sijaitsi aiemmin saha, jossa käytetyt puutava­ran käsittelykemikaalit aiheuttivat maaperän pilaantuneisuutta. Kloorifenoleilla, dioksiineilla, furaa­neilla sekä metalleilla pilaantuneita alu­eita on kunnostettu useassa vai­heessa.

Stora Enson tavoitteena oli alun perin kunnostaa alue virkistyskäyttöön sopivaksi ja sulkea sahan vanha kaatopaikka. Alue on kuitenkin osin kunnostettu myös asuinkäyttöön so­veltuvaksi. Nyt alueen kaavoitus on vireillä. Kun­nostuksen jälkeen entiselle Patenie­men saha-alueelle voidaan rakentaa asuntoja ja Pateniemen alu­een virkis­tyskäyttöä voidaan monipuo­listaa.

Pöyryn asiantuntijat ovat hoitaneet alueen pilaantuneisuustutkimukset ja tehneet pilaantuneiden maiden kunnostussuunnittelun. Rakentamista varten olemme toteuttaneet ympäristövaikutusten arvioinnin sekä ympäristölupahakemukset, valvoneet kunnostustyötä sekä tehneet rakennettavuusselvityksen ja alueen luontokartoituksen.