Energia

Oulun Energia Oy:n Laanilan biovoimalaitos, OEBIO-projekti

Yhteistuotantolaitoksen suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontapalveluiden toimeksianto Oulussa

Pöyry on saanut Oulun Energia Oy:ltä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontapalveluiden (EPCM) toimeksiannon uuteen Laanilan biovoimalaitosprojektiin. Toimeksianto kattaa projektinhallinnan, perus- ja detaljisuunnittelun sekä hankintapalvelut.

Uusi voimalaitos valmistuu vuoden 2020 lopulla ja käynnistyttyään korvaa Toppila 1:n. Voimalaitoksen kapasiteetti on noin 70 MW sähköä ja noin 175 MW kaukolämpöä. Tarvittaesssa laitokselta on mahdollista tuottaa myös höyryä Laanilan alueen teollisuusasiakkaille. Voimalaitos käyttää metsäperäisiä biopolttoaineita, turvetta sekä kierrätyspolttoaineita  (SRF).

"Tuemme erittäin mielellämme Oulun Energiaa tässä merkittävässä kunnallisen energiayhtiön projektissa. Toimeksianto vahvistaa edelleen Pöyryn asemaa yhtenä maailman merkittävimpänä energiatehokkaan lämpövoiman asiantuntijana ja Suomen johtavana energiasektorin osaajana", sanoo Ilkka Heikkilä, Pöyryn lämpövoimaliiketoiminnan Pohjoismaiden aluejohtaja.