Energia

Naantalin voimalaitos - Vuoden Työmaa 2016

Uusi monipolttoainevoimalaitos Turun seudun tarpeisiin

Projektin tiedot

Projekti: NA4 CHP

Tyyppi: CHP-laitos

Höyryteho: 550 °C /160 bar

Jälkipolttoteho: 550 °C / 40 bar

Polttoaineteho: 430 MWpa

Kaukolämpöteho: 160 MW

Prosessihöyryteho: 50 MW

Pöyry vastaa "NA4 CHP"-voimalaitoksen suunnittelu- ja hankintapalveluista sekä rakentamisen johtamisesta EPCM-mallilla (engineering, procurement, and construction management). Suunnittelutyö alkoi toukokuussa 2014 ja voimalaitoksen luovutus on marraskuussa 2017. Voimalahanke valittiin Vuoden Työmaaksi 2016.

Mittava suunnittelukokonaisuus sisältää mm. rakennuslupavaiheen arkkitehti-, LVI-, palosuojelu- ja rakennussähkösuunnittelun sekä prosessi-, laitos-, putkisto- sähkö-, automaatio- ja hankintasuunnittelun. Omat vaatimuksensa suunnittelulle asettaa se, että uusi voimalaitos tulee sovittaa yhteen olemassa olevan voimalaitoskokonaisuuden kanssa. Suunnittelun yleisenä lähtökohtana on korkealaatuinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen voimalaitos, joka täyttää sille asetetut vaatimukset ja valmistuu sovitun aikataulun ja budjetin puitteissa. NA4-voimalaitoksen suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita ovat edellä mainittujen lisäksi taloudellisuus, huollettavuus, käyttövarmuus ja korkea hyötysuhde. Suunnittelun laadullisia painopistealueita ovat riskien hallinta, turvallisuussuunnittelu, dokumenttien hallinta, aikataulu- ja kustannusseuranta sekä muutosten hallinta.

Environmental, health and safety (EHS)

Laitoksen turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tullaan huomioidaan kattavalla EHS-suunnittelulla (Environmental, health and safety) ja -katselmuksilla, joita pidetään säännöllisesti koko projektin ajan. Monipuolisilla turvallisuuskatselmuksilla ja -toimilla huomioidaan sekä rakennusaikainen että käytönaikainen turvallisuus. Maailman johtavina energiatuotannon suunnittelijoina olemme toteuttaneet globaalisti yli 100 erityyppistä voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 37 000 MW. Olemme panostaneet merkittävästi EPCM-konseptin työkalujen ja menetelmien jatkuvaan kehittämiseen, tavoitteena mm. tehokas turvallisuusriskien hallinta. Suunnittelun lisäksi tulemme osin vastaamaan myös rakentamisen, asennuksien ja käyttöönoton aikaisesta valvonnasta.

Rakentaminen allianssimallilla

Turun Seudun Energiantuotanto, A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT ovat muodostaneet allianssiryhmittymän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi. Hanke on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuuskohde. Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa kaikki tavoittelevat yhteisesti sovittua tavoitekustannusta ja -tasoa ”hankkeelle parhaaksi” -päämäärän ohjaamana.

Osapuolten välistä yhteistyötä korostavan mallin odotetaan vastaavan perinteisellä tavalla toteutettujen vastaavanlaisten hankkeiden aikataulullisiin ja kustannuksiin liittyviin haasteisiin. Urakan suunnitteluosioon kuuluvat arkkitehti-, rakenne-, LVIAS-, paloturvallisuus- ja työmaasähköistyssuunnittelu. Rakentamiseen sisältyy turbiini- ja kattilarakennusten, KPA varaston ja kävelysiltojen rakenteet. Urakkaan kuuluu myös alueen infratöitä, kuten esimerkiksi yleiskaivuut, piha- ja liikennealueet, paalutustyöt ja rakennusten perustukset. Allianssiurakan toteutusvaihe alkaa keväällä 2015.