Infra

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan yleissuunnittelu

Hyväristönmäen uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtolinja, Lappeenranta

Lappeenranta, Suomi

Projektin tiedot

Tyyppi: Jätevedenpuhdistus, siirtolinjat

Asiakas: Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Palvelut: YVA, esiselvitys, rakennettavuusselvitys, yleissuunnittelu, sidosryhmäyhteistyö

Laajuus: Maksimivirtaama 1580 m3/ h

Aika: 2011- 2015 (esiselvitykset, YVA), 2016- (Yleissuunnittelu)

Lappeenrannassa on käynnistynyt uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelu. Pöyryn laatimassa yleissuunnittelussa määritetään esimerkiksi jäteveden siirtoputkien reitti, pääpumppaamon, venttiiliasemien ja puhdistamoalueen tarkka sijainti,puhdistamon prosessiratkaisut sekä laitosrakennusten määrä ja ulkonäkö.

Nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon alueelle rakennetaan uusi pumppaamo, joka pumppaa jätevedet maanalaisia siirtoputkia pitkin uudelle jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee Hyväristönmäellä. Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Puhdistustulosta tehostetaan erillisellä jälkikäsittely-yksiköllä. Erittäin herkän purkuvesistön vuoksi jäteveden puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat ja Euroopan mittakaavassakin harvinaisen kovat - esim. kokonaisfosforin jäännöspitoisuus max 0,1 mg/l.

Suunnittelussa painotetaankin siirtojärjestelmän ja puhdistamon käyttövarmuutta kaikissa olosuhteissa sekä uusimman ja tehokkaimman tekniikan käyttöä.

Hankekokonaisuus sisältää myös teknisen yleissuunnittelun lisäksi laajan riskienhallinnan kokonaisuuden. Sanitation Safety Plania soveltaen hankkeessa tunnistetaan tekniset ja toiminnalliset riskit yhteistyössä tilaajan, Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n, kanssa jo heti yleissuunnitteluvaiheessa.

Lisäksi hankkeessa huomioidaan kattavasti sidosryhmäyhteistyö sekä -vuorovaikutus. Sidosryhmäyhteistyön päätavoite on luoda hankkeesta totuudenmukainen ja ajankohtainen julkisuuskuva, jota ylläpidetään koko suunnittelun ajan ja myös sen päätyttyä.

Hankkeen sidosryhmäyhteistyön ja -vuorovaikutuksen edistämistä varten luotu blogi löytyy täältä.