Infra

Keski-Pasilan hulevesiratkaisu, Helsinki

Hulevesiviemärin ja tulvareitin sekä hulevesikosteikon suunnittelupalvelut

Helsinki, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Aika: 2014 - 2016

Tyyppi: Hulevesien hallinta

Palvelut: Keski-Pasila – Töölönlahti -hulevesiviemärin ja tulvareitin (DN 1600) toteutussuunnittelu ja rakennusaikainen suunnittelu, hulevesikosteikon sijaintiselvitys, yleissuunnitelma, toteutussuunnitelma ja rakennusaikainen suunnittelu

Keski-Pasilan alue Helsingissä ja sen maankäyttö muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi, kun alueelle tulee 5 000 uutta asukasta ja 6 000 uutta työpaikkaa. Vesihuollon osalta yksi keskeinen asia, joka laajentumisessa ja koko rakentamisen ajan tulee ottaa huomioon, on hulevesien kokonaisvaltainen hallinta. Alueelle haettiin luonnonmukaista ratkaisua , jossa hulevesiä käsitellään ja johdetaan mahdollisimman luonnonmukaisissa järjestelmissä, jotka hidastavat ja viivyttävät virtaamia ja estävät tulvia.

Pöyry toteutti HSY:lle Keski-Pasilan halkaisijaltaan 1,6 metrin hulevesiviemärin toteutussuunnittelun ja rakennusaikaisen suunnittelun. Hulevesiviemäri toimii samalla tulvareittinä, jonka kautta voidaan johtaa suuren rankkasateen aiheuttama hetkellinen virtaama lähes 4 kuutiota sekunnissa.

Työ jatkui Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. Keski-Pasilasta katsoen hulevesien paras johtamispaikka oli Töölönlahti, mutta kaupunki oli käyttänyt paljon aikaa ja rahaa sen kunnostamiseen ja halusi, että vesi käsitellään ennen lahteen johtamista. Pöyry toteutti hulevesi/tulvaputken toteutussuunnittelun sekä kosteikon sijaintiselvityksen, yleissuunnitelman, toteutussuunnitelman ja puistosuunnitelman sekä molempien rakennusaikaisen suunnittelun.

Helsingin kaupungin infrastruktuuri on luotu 100 vuotta sitten. Luonnonmukainen hulevesiajattelu taas on varsin uutta. Sitä on harjoitettu vasta viimeisen 10 - 15 vuoden aikana. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä on ollut prosessina sekä onnistunut ja opettavainen. Yhteistyö Pöyryn kanssa on sujunut erinomaisesti. Työryhmä oli todella asiantunteva ja korkealaatuinen. He osasivat esitellä kaikki suunnitelmansa hyvin ja siten, että meidän oli sisäisesti ne helppo käsitellä, sanoo projektijohtaja Laura Yli-Jama, Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.