Infra

Kallion vedenjohtavuuden mittaukset osana Suhangon kaivoshanketta

Kallion vedenjohtavuuden mittaukset osana Suhangon kaivoshanketta

Ranua, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Gold Fields Arctic Platinum Oy

Tyyppi: Kaivoshanke

Palvelut: Kallion vedenjohtavuusmittaukset

Aika: 2013

Ydinjätetutkimuksiin kehitettyjä edistyneitä tutkimuslaitteistoja on pyritty hyödyntämään myös muilla teollisuuden aloilla, esim. kaivoshankkeissa. Tästä on hyvänä esimerkkinä kallion vedenjohtavuuden määrittäminen liittyen Suhangon kaivoshankkeessa Pohjois-Suomessa.

Maailman suurimpiin kullantuottajiin kuuluvan eteläafrikkalaisen Gold Fields Ltd:n tytäryhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy on selvittänyt Suhangon, Narkauksen ja Penikoiden matalapitoisten platinametalli-kupari-nikkeliesiintymien hyödyntämistä. Näistä Suhangon hanke Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan alueilla on pisimmälle tutkittu ja kehitetty. Pöyry on laatinut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Osana YVA-selvitystä arvioidaan vaikutuksia maa- ja kallioperään ja pohjaveteen. Kallioperän vedenjohtavuuden määrittämiseksi Pöyry on tehnyt kaivospiirialueen tutkimusrei´issä vedenjohtavuusmittauksia Posiva Flow Log -laitteistolla. Tulokset toimivat lähtöaineistona arvioitaessa pohjaveden alenemaa suunniteltujen avolouhosten läheisyydessä.