Teollisuus

Gasum, biokaasulaitoksen EPCM-palvelut

Gasumin Topinojan biokaasulaitoksen EPCM-palveluita koskeva toimeksianto

Topinoja, Turku, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Gasum Oy

Tyyppi: Biokaasulaitoksen laajennus

Aika: 2018-2019

Pöyry on saanut Gasum Oy:ltä Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskevan toimeksiannon suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen hallinnan palveluista (EPCM: Engineering, Procurement and Construction Management).

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum Oy:n Turun biokaasuhankekokonaisuus sisältää biokaasulaitoksen modernisoinnin ja laajennuksen sekä biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisen. Laajennushanke valmistuu vuoden 2019 aikana. Investointi Turun biokaasuhankkseen on merkittävä uusi askel eteenpäin biokaasuliiketoiminnan kasvaessa.

Pöyryn toimeksiantoon kuuluvat palvelut toteutetaan toukokuun 2018 ja kesäkuun 2019 välillä.

"Pöyry on ylpeä voidessaan tukea Gasumia pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämisessä. Gasumin kiertotalousratkaisut ovat täysin yhteneviä Pöyryn strategian kanssa, joka pyrkii ratkaisemaan monimutkaisia haasteita kestävän kehityksen mahdollistavilla lopputuloksilla. Tämä toimeksianto vahvistaa Pöyryn asemaa globaalina bioratkaisujen toimittajana", sanoo Kalle Rasinmäki, Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmän Suomen johtaja.