Teollisuus

Finnpulpin biotuotetehtaan YVA

Kuopioon suunnitellun uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely

Kuopio, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Finnpulp Oy

Tyyppi: Biotuotetehdas / sellutehdas

Palvelut: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja -selostus, vesistömallinnus, melumallinnus, luontoselvitykset, asukaskysely, ryhmähaastattelut, tekninen suunnittelu

Arvioitu tuotantokapasiteetti: 1,2 miljoonaa tonnia havusellua/vuosi

Aika: 2015

Finnpulp Oy käynnisti keväällä 2015 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa selvitettiin biotuotetehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon alueelle.

Pöyry vastasi ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta. Arvioinnin tueksi Pöyry laati useita erillisselvityksiä mm. vesistö- ja melumallinnukset, luontoselvitykset, asukaskyselyn sekä ryhmähaastattelut.

Pöyry vastasi myös YVA-menettelyä varten tarvittavasta tehtaan alustavasta teknisestä suunnittelusta.

PÖYRYN YVA-ASIANTUNTIJAT MUKANA FINNPULPIN BLOGISSA
Finnpulp on avannut tehdashankkeelle oman blogin, jossa myös Pöyryn asiantuntijat kirjoittavat ja osallistuvat keskusteluun. Blogi tukee käynnissä olevaa YVA-menettelyä ja se toimii nykyaikaisena alustana avoimelle keskustelulle. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana Pöyryn asiantuntijat kertovat blogissa havainnoistaan ja vastaavat ihmisten kysymyksiin.  Blogi löytyy osoitteesta http://finnpulp.fi/blogi.html

TEKNISET TIEDOT
Tehtaan arvioitu vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehtaan arvioidaan tuottavan puupohjaisia biokemikaaleja sekä bioenergiaa. Puuraaka-ainetta tehdas käyttäisi 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.