Infra

Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelupalvelut

Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelu

Espoo, Suomi

Projektin tiedot

Asiakas: Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä

Tyyppi: Jätevedenpuhdistamo

Palvelut: Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu, aluesuunnittelu, geosuunnittelu

Kustannukset: 371 M€

Hankkeen kesto: 2005–2020, KAT-GEO 2013–2018

Espoon Blominmäkeen rakennetaan maanalainen jätevedenpuhdistamo, joka korvaa käytöstä poistuvan Suomenojan puhdistamon. Valmis laitos käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta.

Toimeksiantoihimme sisältyvät jo aiemmin aloitettu kalliorakennus- ja geotekninen suunnittelu sekä rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu sekä aluesuunnittelu ja maanpäällisten rakenteiden geosuunnittelu.

Pöyryn laaja rakennus- ja infrasuunnittelun sekä vesihuollon osaaminen täydentää toisiaan hankkeessa. Laitos suunnitellaan mahdollisimman omavaraiseksi sähkön suhteen. Jätelietteiden mädättäminen tuottaa kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. Omavaraisuutta tukevat lisäksi aurinkopaneelit, älykkäät valaistusratkaisut ja energiatehokas sähkönjakelujärjestelmä.

”Siirtyminen 60-luvulta alkaen asteittain laajennetulta ja tehostetulta Suomenojan avotaivaan alla olevalta puhdistamolta moderniin kalliopuhdistamoon parantaa hurjasti työolosuhteita ja puhdistustulosta. Puhdistusprosessi on alkuun mitoitukseltaan väljä ja pääkaupunkiseudun kasvunäkymiin pystytään vastaamaan laajennuksilla. Huoltotilanteetkin huomioidaan kaikkien osaprosessien mitoituksessa, kuten on Suomessa tapana muillakin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Varalaitteet ovat jatkuvasti toimintavalmiina. Älykkääseen käyttöön ja ylläpitoon panostetaan. Tavoitteenamme on erittäin energiatehokas laitos joka pääosin tuottaa itse tarvitsemansa energian", kertoo Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:ltä.

Kalliorakennussuunnittelu

Jätevedenpuhdistamo on kalliorakentamisen kannalta haasteellinen suunnittelukohde: suurten hallien louhiminen tulee toteuttaa vaihtelevassa kalliolaadussa pohjavesiolosuhteet ja kaupunkiympäristö huomioiden. Louhinnat valmistuvat 2017 loppuun mennessä. Kalliorakentamisen ja suunnittelun kannalta haasteita ovat: