Energia

Balticconnector-maakaasuputki

Balticconnector, maakaasuputki Suomen ja Viron välillä

Projektin tiedot

Asiakas: Gasum Oy

Tyyppi: Maakaasuputki

Palvelut: Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja -selostus

Aika: 2013-2016

Hanke oli ensimmäinen, jossa toteutettiin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) Suomessa ja Virossa samanaikaisesti kansallisen lainsäädännön ohjaamana.

Pöyry vastasi YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheesta ja teki hankkeesta vastaavien kanssa erilliset ympäristövaikutusten arviointiselostukset sekä Suomessa että Virossa. Hankkeen kansainvälisestä ulottuvuudesta johtuen YVA-menettelyssä noudatettiin niin Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista että Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena oli selvittää hankkeen ympäristövaikutukset Suomessa ja Virossa. Tarkasteltava putkireitti sisälsi Suomessa ja Virossa vaihtoehtoisia linjauksia.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusten valmistelu aloitettiin syksyllä 2013 ja se valmistui syksyllä 2015. Valmistumisen tuloksena YVA-arviointiselostus toimitettiin Suomen ja Viron yhteysviranomaisille, jotka asettivat ne yleisön nähtäville.