Projektit | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Kaikki projektit

Suomenlinnan huoltotunnelin peruskorjaus

Suomenlinna ja sen lähes tuhat asukasta ovat kaukolämmön ja sähkön sekä veden ja jäteveden osalta täysin riippuvaisia saareen johtavasta huoltotunnelista. Ajan saatossa huonoon kuntoon päässyt tunneli vaati perusteellista korjausta. Peruskorjauksen onnistumisen mahdollistivat asiantunteva...

Lue lisää

Kiertotalouden mukainen tehdas

Pöyry laati elintarviketeollisuuden tuotantolaitokselle toteutustapasuunnitelman, joka noudatti perinteisten suunnitteluperiaatteiden rinnalla kiertotalouden mukaisen rakentamisen suunnitteluperiaatteita. Koneet, laitteet ja rakenteet suunniteltiin mahdollisimman kestäviksi, helposti huollettaviksi ja...

Lue lisää

Resurs­siviisauden tiekartta Siilinjärven kunnalle

Siilinjärven kunta on laatimassa resurssiviisauden tiekarttaa tuleville vuosikymmenille muiden Fisu-verkostoon (Finnish Sustainable Communities) kuuluvien kuntien tavoin.

Fisu-verkoston tavoitteina ovat...

Lue lisää

Kiertotalouden tiekartta Rovaniemen kaupungille

Rovaniemen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Tämän saavuttamiseksi Rovaniemellä on lähdetty rakentamaan ”Kiertotalouden tiekarttaa 2030”, jolla halutaan luoda yhteinen tahtotila konkreettisista keinoista vauhdittaa Rovaniemen aluetta arktisen...

Lue lisää

Savilahden kaupunkikehitys­hanke, Kuopio

Kuopion Savilahdesta rakentuu edistyksellinen oppimis-, innovaatio- ja työpaikkakeskittymä, jossa huippuosaaminen yhdistyy viihtyisään asumiseen ja vapaa-aikaan. Savilahti on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista.

Lue lisää

Hietamankosken kalatie

Jotta kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan voimalaitoksen ohi, Vattenfall rakentaa Äänekoskella sijaitsevan Hietamankosken vesivoimalan yhteyteen kalatien. Pöyry teki kalatien rakenne- ja kalliorakennesuunnittelun.

Hietamankosken voimalaitos on teholtaan noin 7 MW ja sen...

Lue lisää

Metsä Fibre Rauman uusi saha

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon Metsä Fibren Rauman sahan esisuunnittelusta.

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon myös Metsä Fibren Rauman sahan esisuunnittelusta. Sahan arvioitu vuotuinen tuotanto tulisi olemaan noin 750 000 kuutiometriä. Uusi teknologia ja datan hyödyntäminen tekisi...

Lue lisää

Metsä Fibre Kemi, uusi biotuotelaitos

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon Metsä Groupiin kuuluvalta Metsä Fibreltä Kemin uuden biotuotetehtaan esisuunnittelusta.

Esisuunnitteluprojektin tavoitteena on luoda edellytykset biotuotetehtaan investointipäätökselle. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi...

Lue lisää

Liperin jäteasema

Pohjois-Karjalan alueella toimivan jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n pienjäteasema Liperin Ylämyllyllä on Suomen ensimmäinen punnitukseen perustuva itsepalveluperiaatteella toimiva jäteasema. Pöyry toimi aseman suunnittelijana.

Pöyryn vastuulla Liperin jäteaseman suunnittelussa oli geotekninen suunnittelu, tie-, katu- ja...

Lue lisää

Kotka Energian lämpökeskusten sammutusjärjes­telmä

Kemikaaliturvallisuusasetuksen 856/2012 mukaisesti vaarallisten kemikaalien varastoinnin tulipalotilanteisiin on varauduttava niin, että toimenpiteet onnettomuustilanteissa on suunniteltu ennakkoon ja tulipaloissa syntyvien sammutusjätevesien talteenotto on...

Lue lisää

Espoo–Salo-oikorata

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan 95 kilometrin pituisen oikoradan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Pöyryn vastuulla oleva Lohja–Suomusjärvi-osuus...

Lue lisää

Lahden eteläinen kehätie

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Allianssimallilla toteutettava uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin...

Lue lisää

Globaalit projektit

Katso Pöyryn projekteja muissa maissa ja maanosissa (englanninkielinen)

siirry globaaleille www.poyry.com-sivuillemme