Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Kaikki projektit

Espoo–Salo-oikorata

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan 95 kilometrin pituisen oikoradan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Pöyryn vastuulla oleva Lohja–Suomusjärvi-osuus...

Lue lisää

Lahden eteläinen kehätie

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Allianssimallilla toteutettava uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin...

Lue lisää

Bolidenin rikastamon tuotannonlaajen­nus

Pöyry on saanut projektinhallinta ja suunnittelupalveluita koskevan toimeksiannon Bolidenin rikastamon tuotannonlaajennukseen Sodankylässä Suomessa.

Boliden osti Pohjois-Suomessa sijaitsevan Kevitsan kupari-nikkelikaivoksen kesäkuussa 2016. Toiminta, joka...

Lue lisää

Finest Bay Area

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Tunnelin avulla maiden välinen matkustusaika lyhenee noin 20 minuuttiin, ja siten rautatietunnelin avulla pääkaupunkiseudusta ja Tallinnasta muodostuisi yhtenäinen metropolialue. Hanke lisää kaupunkien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen...

Lue lisää

Tracegrow, projekti- ja suunnittelukump­pani

Suomalainen cleantech-yritys Tracegrow on valinnut Pöyryn kumppanikseen Tracegrow'n ainutlaatuiseen puhtaaseen teknologiaan liittyviin suunnittelu- ja projektipalveluihin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Tracegrow'n moduuleista koostuvaa teknologia- ja tehdaskonseptia...

Lue lisää

Gasum, biokaasulaitok­sen EPCM-palvelut

Pöyry on saanut Gasum Oy:ltä Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskevan toimeksiannon suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen hallinnan palveluista (EPCM: Engineering, Procurement and Construction Management).

Lue lisää

Agnico Eagle Kittilän kultakaivoksen laajennusp­rojekti

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jota kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy laajentaa noin 160 miljoonan euron investoinnilla. Kaivokseen rakennetaan 1 044 metrin syvyyteen ulottuva kaivoskuilu. Samalla kaivoksen rikastamon prosessointikapasiteettia...

Lue lisää

Keski-Pasilan hulevesirat­kaisu, Helsinki

Keski-Pasilan alue Helsingissä ja sen maankäyttö muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi, kun alueelle tulee 5 000 uutta asukasta ja 6 000 uutta työpaikkaa. Vesihuollon osalta yksi keskeinen asia, joka laajentumisessa ja koko rakentamisen ajan tulee ottaa huomioon, on hulevesien...

Lue lisää

Maankohoamisen ja ilmastonmuutok­sen vaikutukset Oulujoen suistoalueella

Kaupunkirakenteen tiivistyessä Oulujoen suistoalueen asukasmäärä kasvaa ja ranta-alueiden käyttö monipuolistuu entisestään. Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa maankohoamisen ja ilmaston muutoksen...

Lue lisää

Oulun Energia Oy:n Laanilan biovoimalaitos, OEBIO-projekti

Pöyry on saanut Oulun Energia Oy:ltä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontapalveluiden (EPCM) toimeksiannon uuteen Laanilan biovoimalaitosprojektiin. Toimeksianto kattaa projektinhallinnan, perus- ja detaljisuunnittelun sekä hankintapalvelut.

Lue lisää

Outokumpu Kemin kaivoksen laajennusp­rojekti

Kromi on Outokummulle strategisesti tärkeä raaka-aine, koska se tekee teräksestä 'ruostumatonta'. Kemin kaivoksen maanalaisten toimintojen laajentaminen 1000 metrin syvyyteen varmistaa kromitoimitusten jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Kaicell Fibers, ympäris­tövaikutusten arviointi

Pöyry on saanut KaiCell Fibers Oy:lta ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan toimeksiannon yhtiön suunnitteilla olevaan biojalostamoon Paltamoon. Arviointi kattaa KaiCellin hankkeen YVA- ja lupaprosessien läpiviennin. Ympäristövaikutusten arviointi avaa tien jalostamon...

Lue lisää

Globaalit projektit

Katso Pöyryn projekteja muissa maissa ja maanosissa (englanninkielinen)

siirry globaaleille www.poyry.com-sivuillemme