Kiertotalous

Kiertotalous

Kiertotalous ei ole vain materiaalien uudelleenkäyttöä, vaan kokonaisvaltainen tapa jäsentää liiketoimintaa. Kiertotalouden kautta voidaan paitsi rakentaa kestävää tulevaisuutta, myös saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Pöyryn laaja asiantuntijajoukko auttaa asiakkaita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ottamaan kiertotalousloikan - tunnistamaan ja hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuuksia optimaalisesti ja älykkäästi.

Kiertotalouspalvelut teollisuudelle

Varmistaakseen menestyvän liiketoiminnan tulevaisuudessa teollisuusyritystenkin on huomioitava enemmän ja enemmän kiertotalouteen liittyviä tekijöitä. Suurimmat kiertotalouteen vaikuttavat päätökset tehdään jo elinkaaren alkupäässä, joten asiaa täytyy tarkastella jokaisen investoinnin kehitysvaiheessa. Kiertotalous on paljon muutakin kuin materiaalitehokkuutta, kierrätystä tai sivuvirtojen hyötykäyttöä. Kiertotalous tulee vaikuttamaan enemmän ja enemmän yritysten liiketoimintamalleihin, palvelukehitykseen sekä eri tahojen välisiin ekosysteemeihin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri teollisuusalojen yritysten, teknologiateollisuuden yritysten sekä kasvuyritysten kanssa.

Kiertotalouspalvelut energiasektorille

Kiertotalouspalvelut infrasektorille

Vesi- ja jätevesihuolto

 • ravinteiden talteenottomenetelmät jätevedenkäsittelyssä
 • lietteen ja biojätteen käsittely: biokaasulaitokset, kompostointi, pyrolyysi, poltto; lannoite/maanparannustuotteiden valmistus
 • ravinteiden talteenottomenetelmät käsittelyprosessien sivuvirroista ja lopputuotteista
 • veden potentiaalienergian hyväksikäyttö/talteenotto painovoimaisessa suurten vesimäärien siirrossa
 • lämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä
 • Yhteyshenkilö: Kristian Sahlsted

Kiertotalouspalvelut julkiselle sektorille

 • Alueelliset kiertotalousstrategiat ja tiekartat
 • Alueellisten materiaalivirtojen kartoitus ja analysointi
 • Teollisten symbioosien fasilitointi
 • Kiertotaloutta tukevan maankäytön suunnittelu
 • Kiertotalouskeskusten suunnittelu

Yhteyshenkilöt
Katri Luoma-aho