Ympäristö

Pöyry tuntee ympäristön. Siihen liittyvät tutkimuksemme ja selvityksemme kohdistuvat ilmaan, veteen, maa- ja kallioperään sekä yhteisöihin. Palvelumme ovat olennainen osa kaikkia teollisuuden, energian ja infran hankkeita.

Sekä rakentaminen että erilainen teollinen toiminta vaatii onnistuakseen monipuolista tietoa ympäristöstä - ympäristöstä, johon ollaan asettautumassa, ja ympäristöstä, johon toiminnalla on vaikutuksia.

Ympäristökonsulttimme selvittävät ennakkoon hankkeiden vaikutukset ympäristöön niiden minimoimiseksi. Seuraamme myös näitä vaikutuksia kohteen valmistuttua. Tämä osaaminen on tarpeen kaikessa rakentamisessa ja ihmistoiminnassa, mutta erityisesti teollisuudessa ja energiantuotannossa.

Geologimme ja hydrologimme selvittävät, mitä maa- ja kallioperä kätkevät sisäänsä, miten pohjavesi virtaa ja sitä voidaan suojella. Syväluotaavaa osaamistamme käytetään muun muassa kaivosteollisuudessa ja maanalaisessa rakentamisessa.

Tervetuloa tutustumaan eri aihealueisiin: