Turvallisuuskoulutukset / kemikaaliturvallisuus | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

TURVALLISUUSKOULUTUKSET / KEMIKAALITURVALLISUUS

Kemikaaliturvallisuus

Pöyry kouluttaa kemikaaliturvallisuudesta Suomen alueella. Koulutus on asiakkaalle kohdennettua, syventävää tietoa kemikaaliturvallisuudesta. Toteutus on pedagogisesti toimiva ja osallistava koulutuskokonaisuus.

Tunnetaanko yrityksessänne riittävän tarkasti ajantasainen lainsäädäntö ja lakisääteiset velvoitteet liittyen kemikaaliturvallisuuteen?
Tiedätkö toiminnanharjoittajan vastuut ja mitä dokumentaatiota teiltä vaaditaan?
Oletteko riittävästi varautuneet onnettomuuksiin ja päivittäneet riskien arviointianne?
Haluatteko vahvistaa osaamistanne ja tietämystänne sekä varmistaa vastuunne ja velvollisuutenne  kemikaaliturvallisuudesta?

Pöyryn kemikaaliturvallisuuskoulutukset sopivat monille, moniin erilaisiin tilanteisiin:

 • Vaarallisten kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä vastaaville henkilöille (käytönvalvojat, varastonhoitajat, vuoromestarit, käyttöinsinöörit ja päälliköt)
 • Henkilöille, jotka vastaavat laitoksen turvallisuusastioista ja viranomaisyhteyksistä (Tukes, pelastusviranomainen)
 • Suunnittelijoille (mekaaniset -, laitos– ja prosessisuunnittelijat)
 • Muille vaarallisia kemikaaleja käsitteleville henkilöille ja vastuuhenkilöille

Pöyryn kemikaaliturvallisuuskoulutuksessa opit perustiedot ja kokonaiskuvan kemikaaliturvallisuudesta:

 • Toiminnanharjoittajan vastuut
 • Kemikaalit ja niiden vaaraominaisuudet
 • Lainsäädännön vaatimukset (Luvat, ilmoitukset, tarkastukset)
 • Tarvittavat dokumentit (mm. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä, Riskien arviointi, Seurausmallinnukset, Räjähdyssuojausasiakirja ja paljon muuta)
 • Sijoitustarkastelu
 • Prosessien, laitteistojen, rakennusten ja rakenteiden vaatimukset
 • ATEX (räjähdysvaaralliset tilat)
 • Onnettomuuksiin varautuminen

Kenelle:

Koulutuksen kohderyhmänä on teollisuuden eri toimialat, energialaitokset, yms

Hinta:

Koulutus voidaan järjestää yrityskohtaisena tilauskurssina, pyydä tarjous.

Koulutuspaikka:

Koulutus voidaan järjestää  yrityskohtaisena tilauskurssina.

Pöyryn kouluttajat:

Pöyryn kouluttajat ovat kouluttautuneet asiantuntija-kouluttajiksi.Heillä on vahva asiantuntija-osaaminen kemikaaliturvallisuuden monipuolisista projekteista useilla eri teollisuuden aloilla.

Lisätietoja:

Pyydä lisätietoja.