Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittämiseksi pitää kaupalliset kysymykset, tekninen kunto ja suorituskyky, tulevaisuuden investoinnit sekä ympäristökysymykset osata sovittaa yhteen. Meiltä löytyvät osaajat sekä strategiseen yritystason kehittämiseen että laitosten prosessien parantamiseen.

Autamme asiakkaitamme tehostamaan energian ja muiden resurssien käyttöä. Laaja-alainen lähestymistapamme yhdistää strategisen ja teknisen osaamisen, mikä tuo asiakkaille selkeää lisäarvoa.

Saatte meiltä mm. seuraavat palvelut:

Laitoksen käytettävyys ja riskienhallinta: RAMS

Mitkä seikat vaikuttavat tuotannon suorituskykyyn ja -varmuuteen? Pöyryn RAMS-palvelussa (Reliability, Availability, Maintainability, Safery analysis) analysoimme laitoksen aivan uudella tasolla, mikä auttaa parantamaan tuotannon suorituskykyä. Autamme löytämään parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin:

Prosessimittaukset

Viimeisin mittaustekniikkamme, laskentaohjelmat sekä laaja prosessiosaamisemme takaavat luotettavat tulokset mm. seuraavissa voima- ja kattilaitosten sekä prosessiteollisuuden mittauksissa:

Savukaasupäästöjen mittaus ja analysointi

Päästömittauspalvelumme muodostaa FINAS–akkreditointipalvelun savu- ja poistokaasumittauksiin akkreditoiman testauslaboratorion (T062, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

Kaukolämpö ja -kylmä

Kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmien tehostamiseen liittyvien palvelujemme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme taloudellisia tuloksia tunnistamalla parannuskohteita, kehittämällä käytännön ratkaisuja ja
toteuttamalla niitä käytännössä.

Tuulivoimamittaukset

Tuulivoiman tuotantoa seuraamalla selvitämme, tuottiko tuulipuisto suunnitellusti. Näin voimme selvittää syitä, miksi tuotantoennusteeseen ei päästy. Tuotanto- ja tuulisuusindeksien avulla voi havainnollistaa tuulisuuden vaikutus yhtenä tekijänä toteutuneeseen tuotantoon ja sen eroon ennusteesta.

Best Available Techniques, BAT

Tunnemme parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan eli BAT:iin liittyvät velvoitteet ja prosessit. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset tulevat sitoviksi ns. direktiivilaitoksilla ja BAT-päätelmien mukaiset päästötasot tulee saavuttaa viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseistä toimialaa koskevien päätelmien julkaisusta.

Sosiaalisen vastuullisuuden kehittäminen: Social Mill Index

Kehittämämme sosiaalisen vastuullisuuden mittari auttaa tuotantolaitoksia ja kaivoksia kehittämään toiminnan vastuullisuutta.  Lähiyhteisön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on sen helpompi hyväksyä laitos, sen toiminta ja tuotteet, mitä vastuullisemmin toimitaan.

Ympäristövastuullisuuden kehittäminen: Green Mill Index

Kehittämämme ympäristövastuullisuuden työkalu Green Mill Index mittaa laitosten ympäristöllistä suorituskykyä raaka-aineiden käytöstä ja materiaalitehokkuudesta päästöihin. Se ohjaa kehittämään oikeita kohtia prosesseissa ja toiminnassa. Näin laitoksen toimintaa voidaan tehostaa sekä raaka-aineiden kulutuksen että päästöjen pienentämiseksi.