Käytön suunnittelu ja johtaminen

Pöyryn laaja tekninen ja toimialaosaaminen hyödyttää asiakastamme myös kohteiden käyttövaiheessa. Kun halutaan varmistaa investoinnin arvon säilyminen ja kohteen turvallisuus, tarjoamme asiantuntija-apua erityyppisiin kohteisiin.

Autamme asiakkaitamme läpi kaikkien toimialojemme suunnittelemaan ja johtamaan laitosten ja infran käyttöä turvallisesti ja tehokkaasti. Alla muutama esimerkki palveluistamme.

Ympäristön, vesistön ja maaperän tilan seuranta

Meillä on vuosikymmenien kokemus toiminnan ympäristövaikutusten seurannasta, kohdistuvatpa ne ilmaan, veteen tai maaperään. Laadimme ympäristöluvissa vaadittavat päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmat ja toteutamme niiden mukaisen seurannan.

Vesihuollon riskienhallinta ja häiriötilanteisiin varautuminen

Autamme vesihuoltolaitoksia täyttämään muuttuneen lainsäädännön velvoitteet sekä saattamaan riskienhallinnan ja häiriötilanteisiin varautumisen nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle. Palvelumme kattavat kokonaisvaltaisesti koko vesihuoltoketjun riskienhallinnan talousveden laadusta jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöriskeihin mukaanlukien vesi- ja viemäriverkostot.

Siltojen ja tunneleiden tarkastukset ja korjaussuunnittelu

Tarjoamme asiakkaallemme siltojen ja tunneleiden kuntoarviointiin ja korjaussuunnitteluun liittyvää asiantuntijapalvelua. Siltojen ja maanalaisten tilojen elinkaaren hallinta on yksi ydinosaamisalueistamme