Toiminnan aikaiset palvelut

Emme lopeta asiakkaan palvelemista projektin valmistumiseen. Asiantuntijamme tarjoavat vahvaa tukea myös laitoksen käytönaikaiseen kehittämiseen.

Esimerkiksi teknologian kehittyessä ja kysynnän muuttuessa teollisuuslaitoksia mukautetaan vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Laitokset kaipaavat myös jatkuvaa huoltoa ja seurantaa. Pöyry on asiakkaan tukena kaikissa näissä haasteissa.

Meillä on laaja tekninen osaaminen energia-, teollisuus- ja vesilaitosten kehittämiseksi entistä tehokkaammiksi ja samalla ympäristöystävällisemmiksi.

Kun halutaan varmistaa investoinnin arvon säilyminen ja kohteen turvallisuus, tarjoamme käytön ja ylläpidon suunnitteluun ja johtamiseen asiantuntija-apua eri toimialoillamme.

Teollisuuden paikallispalveluidemme toimipisteet sijaitsevat useilla Suomen teollisuuspaikkakunnilla, usein aivan teollisuuslaitosten kyljessä. Tarjoamme joustavaa päivittäistä tukea laitosten käytön ja kehittämisen tueksi.