Vesihuoltoverkostojen ja hulevesien suunnittelu

Vesihuoltoverkostot ja hulevedet

Pöyry tarjoaa kattavan ja monialaisen palveluvalikoiman vesijohtoverkostojen suunnitteluun, niiden mallinnukseen sekä saneeraukseen. Olemme huippuasiantuntijoita hulevesien hallinnassa; tarjoamme osaamistamme hulevesijärjestelmien suunnittelusta strategisiin hulevesisuunnitelmiin.

Palveluitamme ovat muun muassa:

Verkostojen mallinnus

Vedenjakelujärjestelmän toiminnan analysointi mallin avulla mahdollistaa erittäin monipuolisten vedenjakelujärjestelmän analyysien tekemisen koko järjestelmän mitoituksesta ja suunnittelusta poikkeus- ja häiriötilanteiden arviointiin ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun, ohjaustapojen ja -järjestelmän suunnitteluun sekä vuotovesitutkimusten ja saneerauksen suunnitteluun.

Paineiskulaskennat ja toiminnallinen suunnittelu

Verkoston toiminnan ymmärtäminen äkillisissä virtaaman ja paineen muutostilanteissa mahdollistaa toimintavarman vesihuollon suunnittelun. Paineiskulaskennalla ja paineviiva-analyyseilla voidaan tutkia ja suunnitella pumppaus, järjestelmän ohjaus ja koko johtamisjärjestelmä toimimaan vesihuollon kannalta optimaalisesti ja energiatehokkaasti normaalitilanteessa sekä automaattisesti oikealla tavalla vaurio- ja häiriötilanteissa.

Hulevesien hallinta

Pöyryllä on vankka kokemus sekä hulevesien hallinnan strategiatyöstä että investointiselvityksistä ja taksanmäärityksistä. Pöyry on ollut mukana useissa strategia- ja kehittämishankkeissa. Hulevesiohjelmilla ja -strategioilla voidaan selkeyttää hulevesiin liittyviä toimintatapoja ja vastuunjakoa. Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa kunnan hulevesimaksujen keräämisen, jolla katetaan hulevesijärjestelmän  kustannukset. Vastuunjaon tueksi meiltä löytyy apua investointiohjelmien ja talousmallien laadintaan.

 

Käy katsomassa hulevesisivumme, mikäli tarvitset apua hulevesimaksujen määrityksessä.