Talotekniikan suunnittelu

Talotekniikka kuljettaa rakennuksessa energiaa, ilmaa ja vettä käyttäjien tarpeiden mukaan. Edistyneimmillään se tunnistaa käyttäjän ja säätää itseään automaattisesti.

Suunnittelemme laitoksiin ja kiinteistöihin edistyneitä LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Tarjoamme vankkaa asiantuntemusta kiinteistöjen energianhallinnasta ja sisäilmastosta vuosikymmenten kokemuksella.

Kotimaan lisäksi meillä on laaja kansainvälinen kokemus erityisesti teollisuushankkeista.

LVI

Työtiloissa sisäilmasto vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja viihtyvyyteen. Hyvissä olosuhteissa myös rakennusten ja laitteiden elinikä pitenee ja laitteet toimivat moitteettomasti. Pöyryn tiimit suunnittelevat talotekniikkaa teollisuuteen ja voimalaitoksiin, kiinteistöihin ja infrahankkeisiin.

Kiinteistösähkö

Meille ei ole yhdentekevää millaiseksi maailma kehittyy tulevaisuudessa. Siksi energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat meille erittäin tärkeitä. Sähköjärjestelmien suunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä muiden talotekniikan alojen kanssa.

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaation ammattilaisemme nivovat LVIAS-järjestelmät yhteen toiminnalliseksi ja energiataloudelliseksi kokonaisuudeksi. Meillä on osaamista niin DDC-järjestelmistä (Direct Digital Control) kuin väyläpohjaisista järjestelmistä, mm. BACnet (Building Automation and Control Network).

Automaattiset sammutusjärjestelmät

Pöyry suunnittelee sprinkleri-, vesisumu-, vaahtosammutus-, vesivalelu- ja aluesammutuslaitteistoja. Suunnittelumme on ainoana suunnittelutoimistona Suomessa saanut Finanssialan Keskusliiton hyväksynnän.

ICT ja toimitilaturvallisuuden järjestelmät

Nykyiset vaatimukset energiatehokkuudelle ja käyttömukavuudelle sekä verkottunut liiketoimintaympäristö edellyttävät reaaliaikaista tietoa kiinteistön tai laitoksen tilasta sekä eri järjestelmien välistä kommunikaatiota. Suunnittelemme asiakkaillemme räätälöityjä tehtäväkriittisiä integraatio- ja verkkoratkaisuja erilaisiin toimintaympäristöihin.