Silta- ja taitorakennesuunnittelu

Suunnitelmat sillasta saranaan asiakkaan edellytysten mukaisesti

Nykyaikainen siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu on tiivistä yhteistyötä tie-, rata- ja katuverkon suunnittelijoiden sekä geoteknikoiden kanssa. Periaatteemme on löytää aina se asiakasta tyydyttävä ratkaisu, jossa yhdistyvät kohteen tarkoituksenmukainen elinkaari, taloudellisuus, kestävyys ja turvallisuus. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että suunnittelemamme kohteet ovat myös esteettisiä ja sopivat hyvin ympäristöönsä.

Suunnittelun ohella pystymme järjestämään myös rakennetun omaisuuden hallintaan liittyvää asiantuntijapalvelua mm. kuntoarvioinnit, kantavuustarkastelut sekä korjaussuunnittelua.

Osaamisalueemme

 • Betoni, teräs- ja puusillat
 • Paalulaatat ja tukiseinät
 • Vesihuoltoverkostojen erikoisrakenteet
 • Betonitunnelit
 • Liikenneväylien ja kaupunkialueiden meluaidat
 • Satamarakenteet, laiturit, pollarit ja tihtaalit
 • Vesirakenteet, padot ja kanavat

Suunnittelupalvelumme

 • alustava suunnittelu ja tarveselvitykset
 • yleis- ja rakennussuunnittelu
 • rakenteelliset kantavuustarkastelut
 • kuntoarviointi ja korjaussuunnittelu
 • suunnittelun ohjaus ja tarkastustoiminta