Ratatekniikka

Kestävän kehityksen raiteilla

Suunnittelemme ympäristön ja käyttäjien tarpeeseen sopivia raidejärjestelmiä.

Tarjoamme suunnittelupalveluita raidejärjestelmiin hankkeiden tarveselvityksestä kunnossapitoon asti.

Käytämme uudenaikaisimpia suunnittelutyökaluja ja -ohjelmistoja. Suunnittelijamme osallistuvat jatkuvasti alan koulutuksiin ylläpitäen suunnitteluosaamista muuttuvassa ympäristössä. Käytännössä kaikki raidejärjestelmiin liittyvä suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisena, jolloin kaikki suunnittelun osa-alueet voidaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä palvelee sekä rakentamista että myöhemmässä vaiheessa ylläpitoa.

Suomessa Pöyryn ratasuunnittelu palvelee niin rataverkkoa hallinnoivaa Liikennevirastoa, kuntia kuin yksityissektoria. Yleiseen rataverkkoon liittyvien palveluiden lisäksi suunnittelupalvelumme kattaa kaupunkien raitiotie- ja metroverkkojen suunnittelun, yksityisten toimijoiden kuten teollisuuslaitosten ja satamien yksityisraiteiden suunnittelun.

Pöyryn laaja kansainvälinen suunnitteluorganisaatio on toteuttanut erilaisia ratasuunnittelutehtäviä myös Keski- ja Itä-Euroopassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa.

Palvelumme:

  • alustava suunnittelu ja tarveselvitykset
  • yleissuunnittelu
  • ratasuunnitelmat
  • työvaihesuunnitelmat
  • kustannusarviot
  • rakentamissuunnitelmat
  • perusparantamisen ja ylläpitoinvestointien suunnittelu
  • suunnitelmien tarkastustoiminta