Laitossuunnittelu

Vuosikymmenten kokemus laitossuunnittelusta

Pöyryn juuret ovat teollisuuden suunnittelussa. Meillä on liki 60 vuoden kokemus sekä kokonaisvaltaisista laitostoimituksista että päivittäisestä työstä tuotannon kehittämisen ja ylläpidon parissa. Vastaamme kaikkiin asiakkaan laitossuunnittelun tarpeisiin.

Teollisuuden hankkeet ovat tyypillisesti vaativia ja aikataulullisesti haastavia. Tällöin laajat resurssimme Suomessa ja ulkomailla sekä mahdollisuus hajauttaa suunnittelua usean toimipisteemme kesken ovat suuri etu. Ymmärrämme asiakkaan tarpeet ja hankkeiden vaatimukset. Suunnittelussa käytämme joko omia nykyaikaisia suunnitteluohjelmistojamme tai asiakkaan edellyttämiä ohjelmia.

Asiakas saa meiltä kaikki laitossuunnittelun osa-alueet:

Prosessisuunnittelu

Pöyry  on vahva prosessisuunnittelun osaaminen, jonka pohjan muodostavat vuosikymmenet metsäteollisuuden projekteissa. Hyödynnämme osaamistamme myös kaivos- ja metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa, biojalostuksessa sekä energiassa.

Layout-suunnittelu

Prosessien määrittämisen jälkeen alamme suunnitella päälaitteiden sijoittelua. Tehdasaluelayoutin tarkoituksena on selvittää tehdasalueen tilankäyttö lähtökohdaksi yksityiskohtaisemmalle tarkastelulle ja eri viranomaisille esitettäviä lupahakemuksia varten.

Mekaaninen suunnittelu (laitesuunnittelu)

Mekaanisen suunnittelun asiantuntijamme suunnittelevat tehtaiden koneet ja laitteet, jotka eivät tule valmiina laitevalmistajilta. Näitä ovat esimerkiksi räätälöitävät säiliöt tai laitteet kuten kanavat, siilot ja suppilot sisältäen niiden lujuuslaskennan.

Putkistosuunnittelu

Palvelemme putkistosuunnittelussa teollisuutta, energiaa ja kunnallistekniikkaa. Luotettava putkisto on elintärkeä prosessin ja koko laitoksen häiriöttömälle ja turvalliselle toiminnalle. Erikoisosaamistamme ovat putkistot erityyppisille vaativille, virtaaville aineille (mm. kuluttavat, syövyttävät ja myrkylliset aineet).

Sähkö, automaatio ja instrumentointi

Pitkä kokemuksemme teollisuusprosessien parissa varmistaa laitokselle parhaat ratkaisut sähköistykseen, instrumentaatioon ja automaatioon. Hoidamme lisäksi teollisuuslaitosten käyttöönotto- sekä käynnissä- ja kunnossapitotehtäviä.

ICT ja toimitilaturvallisuuden järjestelmät

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö vaatii reaaliaikaista tietoa tuotantolaitoksen tilasta ja eri järjestelmien välistä kommunikaatiota. Suunnittelemme asiakkaillemme räätälöityjä tehtäväkriittisiä integraatio- ja verkkoratkaisuja erilaisiin toimintaympäristöihin.
Teollinen internet (IoT) ja langattomat verkot ovat meille tuttuja. Ymmärrämme sekä niiden mahdollisuudet että kyberturvallisuuden asettamat haasteet.