Kaivossuunnittelu

Suunnittelemme kestäviä, nykyaikaisia ratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Teknologia- ja laitetoimittajariippumattomina toimimme aina asiakkaan ainutkertaisten tarpeiden mukaan, hankkeen parhaaksi.

Tarjoamme kaivannaisteollisuudelle täydet suunnittelu- ja konsultointipalvelut malminetsinnästä investoinnin läpivientiin ja elinkaaripalveluihin:

  • malminetsintä ja geologia
  • ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit
  • kannattavuusselvitykset ja muu projektikehitys
  • prosessisuunnittelu
  • hankintapalvelut
  • projektinjohto: aikataulun, kustannusten ja dokumenttien hallinta
  • käyttöönotto
  • käytön ja ylläpidon palvelut
  • kaivoksen sulkeminen ja maisemointi

Alla muutamia esimerkkejä kaivossuunnittelun ensivaiheista. Toteutamme laajaa osaamista vaativat tehtävät kuten kaivosten kannattavuusselvitykset, kaivossuunnittelun ja kaivoshankkeet kokonaisuudessaan.

Geologia ja malminetsintä

Kaivoskohteissa vahvaan osaamiseemme kuuluu myös malmien mallinnus, mineraalivarantoarvioiden teko sekä louhintojen suunnittelun aikataulutus ja avolouhosten optimointi. Kokeneet geologimme suorittavat tarkkuutta ja arviointia vaativia tehtäviä päivittäin ympäri Suomea.

Luolastojen tai avolouhosseinämien geologiset ja kalliomekaaniset kartoitukset sekä muut geologista silmää vaativat tehtävät onnistuvat meiltä vuosien kokemuksella.

Pitoisuus ja tonnit

Teemme mineraalivarantoarviot kaiken kokoisiin projekteihin. Tuotamme 3D-malmimallit sekä kansainvälisten raportointikoodien (JORC, NI43-101) mukaan laaditut mineraalivarantoarviot.

Kalliomekaniikka

Kivi ei käyttäydy aina kuten haluaisi. Yhdistämällä teorian käytäntöön pystytään usein ennakoimaan ja varautumaan kalliomekaniikan haasteisiin, jotka saattaisivat muuten vaarantaa koko kaivoksen tuotannon. Kalliomekaniikan tuntemus kuuluu Pöyryn ehdottomiin vahvuuksiin.

Suoritamme numeeriset mallinnukset ja simuloinnit kaiken kokoisissa projekteissa. Kalliomekaanisten simulointien avulla selvitämme, minne katse pitää kiinnittää, jotta kaivoksen tuotanto saadaan toteutettua suunnitellusti sekä turvallisesti.

Louhinnan suunnittelu

Nykyaikaisen kannattavan ja ympäristövastuullisen kaivostoiminnan perustana on hyvin suunniteltu louhinta. Suunnittelemme ja aikataulutamme louhinnat maan alle sekä avolouhoksiin. Peränajosuunnitelmat, avolouhosoptimoinnit, louhostäyttöjen suunnittelu, ynnä muut kaivossuunnittelun osa-alueet saat meiltä juuri sellaisena kokonaisuutena kuin tarvitset.