Geo- ja kalliorakennussuunnittelu

Maan alta kasvaa kaupunki

Maanalainen rakentaminen on poikkeuksetta kallista. Tiiviiseen kaupunkirakenteeseen tehtävät tilat vaativat suunnittelijoilta osaamista, kokemusta sekä innovatiivisuutta asiakkaan kannalta kustannustehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Geotekninen suunnittelu

Olemme monipuolisten ja vaativien infrarakennus-, talo- ja teollisuuskohteiden pohjarakenteiden suunnittelija. Toimimme kotimaan kohteissa sekä kansainvälisissä hankkeissa ympäri maailmaa. Teemme pohjarakennussuunnittelua vaativissa rautatie-, metro-, tie-, katu-, kalliorakennus- sekä vesihuoltohankkeissa niiden kaikissa eri suunnitteluvaiheissa. Talo- ja teollisuuskohteissa erityisosaamisemme kattaa pohjarakenteiden korjaus- ja uudisrakentamisen mukanaan tuomat haasteet.

Kalliorakennussuunnittelu

Maanalaisen louhinnan ja rakentamisen suunnittelussa on oleellista hallita hankkeen kokonaisuus ja ymmärtää lopputuotteen toiminta ja prosessit. Olemme osoittaneet laaja-alaisen osaamisemme toimimalla monessa hankkeessa pääsuunnittelijana. Uusin ja laajuudeltaan alansa suurin on Kehärata-hanke.