Suunnittelupalvelut

Tekninen suunnittelu on Pöyryn osaamisen ydintä. Asiakas saa meiltä kaiken teollisuuden, energian ja infran hankkeissa tarvittavan teknisen suunnittelun.

Pöyry on Suomen johtavia suunnitteluyrityksiä. Meillä on liki 60 vuoden kokemus vaativista suunnittelutoimeksiannoista, mikä antaa vankan osaamisen hankkeissa onnistumiseksi. Sitoudumme hankkeissa asiakkaan tavoitteisiin ja edistämme osaltamme niiden saavuttamista.

Meillä on vahva osaaminen erityyppisten kohteiden suunnittelussa kuten esimerkiksi:

  • metsäteollisuuden laitokset
  • kemianteollisuuden ja biojalostuksen laitokset
  • kaivokset ja metalliteollisuuden laitokset
  • energialaitokset
  • tuulivoima ja muu uusiutuvan energian tuotanto
  • kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät
  • tiet, kadut, alueet, tunnelit, sillat sekä raideliikenne
  • vesihuollon laitokset ja verkostot
  • rakennukset ja rakenteet

Suunnittelijoillamme on käytössä uudenaikaisimmat suunnittelutyökalut ja -ohjelmistot. Toimeksiannoissa käytämme tarvittaessa myös asiakkaan omia järjestelmiä, tai asiakkaan edellyttämiä suunnitteluohjelmistoja.

Tietomallinnuksessa olemme Suomen johtavia toimijoita. Meillä on valmiudet toteuttaa kaikki suunnitelmat BIM-pohjaisena.

Pidämme jatkuvasti yllä rautaista ammattitaitoamme. Vaikutamme myös toimialojemme kehitykseen niiden keskeisissä työryhmissä Suomessa, jolloin opimme itsekin.