Projektikehitys

Projektikehitys on hankkeen onnistumisen kannalta ratkaiseva vaihe. Hankkeen laadusta, laajuudesta ja kustannuksista päätettäessä tarvitaan oikeaa tietoa alasta, rakentamisesta ja tulevaisuuden trendeistä.

Huippuosaaminen, hyvä toimintaympäristön tuntemus ja kyky tuottaa asiakkaan liiketoimintaan lisäarvoa ovat keskeisiä vahvuuksiamme konsultoinnissa ja projektikehityksessä. Projektikehitysvaiheessa ammattimaisesti tehdyt  valinnat takaavat onnistuneen investointihankevaiheen toteutuksen sekä investoinnin arvon säilymisen kautta vuosikymmenten.

Tyypillisiä palveluitamme hankekehityksessä ovat liiketoimintasuunnitelmien laadinta, kannattavuusselvitykset, konsepti- ja esisuunnittelu sekä kauppatilanteiden Due Diligence -arviot.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita projektikehitykseen kaikilla toimialoillamme, kuten:

Metsäteollisuus

Vuosikymmenten kokemus ja ainutlaatuinen osaaminen tekevät Pöyrystä maailman johtavan metsäteollisuuden asiantuntijan. Hallitsemme metsäteollisuuden liiketoimintaympäristön trendeineen, viimeisimmät teknologiat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut.

Kemianteollisuus ja biojalostus

Tarjoamme asiantuntevat palvelut kemianteollisuuden ja biojalostuksen hankkeiden projektikehitykseen ja esisuunnitteluun. Pöyryn kokemus kemianteollisuudessa ulottuu pienistä kemian alan yksiköistä suuriin kemian laitoksiin ja tehtaisiin. Hallitsemme ratkaisut ja prosessit, jotka ovat luotettavia, turvallisia ja tehokkaita.

Kaivos- ja metalliteollisuus

Hallitsemme kaivoshankeet alusta asti - aina mineraalien etsinnästä ja toteutettavuusselvityksistä saakka. Tarjoamme kokonaisvaltaisen näkemyksen, miten hanke on kannattavasti toteutettavissa. Palvelemme myös metalliteollisuuden hankekehityksessä; syvä kumppanuus jo varhaisessa vaiheessa antaa asiakkaallemme parhaat eväät varautua hankkeiden liiketoiminnallisiin vaikutuksiin.

Voimalaitokset

Autamme tekemään oikeat mitoitus-, tekniikka- ja polttoainevalinnat sekä käytön joustavuuteen ja luotettavuuteen liittyvät valinnat, jotka takaavat onnistuneen investointihankevaiheen toteutuksen.

Kaukolämpö ja -kylmä

Tarjoamme kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmien kehittämiseen liittyviä palveluja:

Tuulivoima

Projektikehityspalvelumme kattavat kaikki tuulivoiman projektikehityksen vaiheet. Toteutamme tuulivoimaan liittyviä hankkeita pienistä yksittäisprojekteista laajoihin kokonaistoimituksiin, aina kokonaisten projektiportfolioiden kehittämiseen saakka.

Aurinkoenergia

Tarjoamme yrityksellesi erinomaisen pohjan projektikehityspalveluihin:

Ydinvoima

Meillä on kattava kokemus ydinvoimahankkeiden kehityksestä strategisesta päätöksenteosta lupamenettelyjen hoitoon. Palvelemme asiakkaitamme ydinvoimahankkeen kehityksen strategisissa, kaupallisissa, teknisissä ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä hankkeen alkuvaiheesta lähtien.

Vesihuolto

Meillä on syvällinen vesihuollon osaaminen. Vesihuoltopalvelumme kattavat asiakkaan projektin koko elinkaaren. Projektikehityksen alkupään palveluitamme ovat:

Infra ja rakentaminen

Myös väyläinfra- ja kiinteistökohteissa palvelemme mielellämme ja asiantuntevasti jo hankkeiden kehitysvaiheessa.