Koulutuspalvelut

Vahva osaamisemme asiakkaan ja projektin tukena koulutuksen muodossa

Prosessitekninen osaamisemme mahdollistaa koulutuksien kohdentamisen juuri osallistujien intressialueeseen.

Pöyryn koulutusmenetelmä

  • Koulutuksen rakenne on suunniteltu pedagogisesti.
  • Koulutus on osallistava, joten koulutettavat pysyvät hereillä ja aktiivisesti mukana opetuksessa. Koulutuksessa pystytään hyödyntämään myös asiakkaan omia case-esimerkkejä
  • Koulutuksessa on käytännön esimerkkejä, joiden avulla koulutettavat saavat selkeämmän käsityksen kemikaaliturvallisuudesta
  • Koulutus on jaettu soveltuviin moduuleihin, joilla  on kullakin selkeä tavoite oppimisen kannalta.
  • Koulutus on visuaalinen ja vanhanaikaiset kalvosulkeiset ovat taaksejäänyttä aikaa.
  • Koulutuksen yksityiskohtainen materiaali jaetaan osallistujille koulutuksen jälkeen.
  • Koulutuksia järjestetään sekä avoimina kursseina että räätälöityinä asiakkaan tarpeiden mukaan.
  • Koulutukset voidaan järjestää myös tehokkaina verkkokoulutuksina, jolloin matkustaminen voidaan minimoida.

Pöyryn koulutukset: