EPCM-projektitoteutus

EPCM (suunnittelu, hankinta, rakentamisen johtaminen) on nykyään yleisimmin käytetty investointihankkeiden toteutuskonsepti, jossa EPCM-toimittaja vastaa kaikesta investointiin tarvittavasta suunnittelusta ja koordinoinnoista aina työmaavalvontaan asti noudattaen yhdessä asiakkaan kanssa sovittua budjettia ja aikataulua.

Laitoksen omistajan tärkeimpänä tavoitteena on saada investointi tuottamaan tavoitteiden mukaisesti ja kestävästi. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia EPCM-palveluita haastavien teollisuus- ja energiaprojektien mutta myös pienempien investointien ja kunnossapidon projektien toteutukseen.

EPCM-konseptin edut:

  • joustava, usein muita toteutusmalleja riskittömämpi vaihtoehto
  • asiakkaalle selkeä ja ennustettava, kun EPCM-toteuttaja hoitaa koordinoinnin
  • yhdenmukaiset prosessit ja menetelmät kaikissa projekteissa
  • palvelun laajuuden ja vastuiden määritelmät projektin eri osapuolille
  • mallidokumentit ja parhaat toimintatavat
  • projektin suuntaviivojen määritys
  • projektin nopeampi läpivienti eri vaiheiden nopeutumisen ansiosta
  • yksi palveluntarjoaja

Pöyryn EPCM-konsepti

Projektinhallinta-asiantuntemuksemme ja -työkalumme on kehitetty ainutkertaiseksi EPCM-konseptiksi, joka vastaa asiakkaan tavoitteisiin joustavasti, ajantasaisesti ja asiantuntevasti. EPCM-konseptin avulla projektille luodaan selkeä rakenne ja projektin toteutus tehostuu.