VesiLex

VesiLex – lakipalvelu vesihuoltolaitoksille

VesiLex-palvelussa Pöyryn laaja vesihuoltoalan osaaminen ja Naturatan lainsäädännön tuntemus yhdistyvät uudenlaiseksi palveluksi, joka auttaa vesihuoltolaitoksia ja kuntia niiden toimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Vesihuoltolaitoksen päätöksenteossa ja toiminnassa on oleellista varmistaa, että tarvittavat vastuut ja velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti. Vesihuoltoalan ja lainsäädännön asiantuntemuksen yhteensovittaminen on erittäin tärkeää vesihuoltolaitoksen riskienhallinnan ja suunnitelmallisuuden kannalta.  Olipa kyse vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta, vedenhankinnasta tai -jakelusta, jätevesien käsittelystä tai viemäröinnistä, palveluista sopimisesta tai niiden toteuttamiseen liittyvistä erimielisyyksistä, aikaa ja resursseja säästyy, kun niin tekniset kuin juridisetkin näkökulmat on huomioitu hyvissä ajoin.

Pöyryn vesitoimialan vankka asiantuntemus ja Naturata Oy:n laaja vesialan lakiosaaminen yhdistyvät uudeksi VesiLex-palveluksi. Toimimme saumattomasti vesihuoltolaitoksen tukena esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • vesi- ja ympäristölupa-asiat
  • teollisuuden sopimusten laadinta (teollisuusjätevesi- sekä talousvesisopimukset)
  • sopimusneuvottelut (operointi-, yhteistyö-, ja yhdistymissopimukset)
  • haastavat asiakaspalvelutilanteet

Katso myös VesiLex-webinaarimme esitykset täällä.