Palvelut | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Palvelumme...

kattavat projektien koko elinkaaren alun selvityksistä suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikkeenjohdon konsultointi

Pöyryn liikkeenjohdon konsultit ovat metsä- ja energiateollisuuden sekä valittujen biotuotealueiden johtavia neuvonantajia maailmanlaajuisesti. Haluamme auttaa yrityksesi strategian ja toimintojen kehittämisessä.

Asiakkaat valitsevat Pöyryn, koska meillä on vahva toimialaosaaminen, laaja kansainvälinen osaamispohja ja näyttöä konkreettisten tulosten saamisesta. Me autamme tekemään päätöksiä, jotka perustuvat syvälliseen markkinanäkemykseen ja jotka tuottavat arvoa myös pitkällä aikavälillä.

Suomessa tarjoamme strategista konsultointia myös paikallisille osaamisaloillemme kuten vesihuoltoon.

Lue lisää

Ympäristökonsultointi ja -tutkimukset

Ympäristökonsultoinnin lisäksi teemme erilaisia vesistöihin, kasveihin ja eläimistöön, maa- ja kallioperään ja pohjaveteen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Työmme auttaa ennakoimaan hankkeiden reunaehtoja ja vaikutuksia sekä kehittämään niitä turvallisiksi ja kestäviksi. Ympäristöosaamista tarvitaan kaikessa rakentamisessa.

Lue lisää

Suunnittelupalvelut

Pöyry on Suomen johtavia suunnitteluyrityksiä. Tekninen suunnittelu on osaamisemme ydintä. Asiakas saa meiltä kaiken teollisuuden, energian ja infran hankkeissa tarvittavan suunnittelun.

Meillä on liki 60 vuoden kokemus vaativista suunnittelutoimeksiannoista, mikä antaa vankan osaamisen hankkeissa onnistumiseksi. Sitoudumme hankkeissa asiakkaan tavoitteisiin ja edistämme osaltamme niiden saavuttamista.

Lue lisää

Projektipalvelut

Palvelemme myös hankkeiden projektikehityksessä ja toteutuksessa. Meiltä saat kattavat rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut, myös EPCM-, EPS- ja EPC-hankkeisiin.

Vahva toimialaosaamisemme on erinomainen syy valita meidät kumppaniksi projektien kehittämiseen. Osaamme auttaa tekemään strategisesti oikeat päätökset esimerkiksi energialaitoksiin, metsäteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, vesihuoltoon ja infrastruktuurihankkeisiin. Pyrimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää

Toiminnan aikaiset palvelut

Asiantuntijamme tarjoavat vahvaa tukea myös laitosten ja muiden kohteiden käytönaikaiseen kehittämiseen. Autamme kehittämään mm. energia- ja resurssitehokkuutta.

Teknologian kehittyessä ja kysynnän muuttuessa teollisuuslaitoksia mukautetaan vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Laitokset kaipaavat myös jatkuvaa huoltoa ja seurantaa. Olemme asiakkaan tukena kaikissa näissä haasteissa. Teollisuuden paikallispalvelumme merkitsevät syvää ja läheistä yhteistyötä laitosten käytönaikaisessa kehittämisessä ja ylläpidossa.

Lue lisää

Turvallisuuteen liittyvät palvelut

Ennakoiva työturvallisuuden edistäminen on osa jokapäiväistä työn tekemistä ja työyhteisöjen kulttuuria. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille, mutta lopullinen vastuu on aina yritysjohdolla. Pöyryn turvallisuusasiantuntijat auttavat työyhteisöjä rakentamaan turvallisen työympäristön kehittämällä yrityksen turvallisuuskulttuuria, huolehtimalla lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä ja arvioimalla jokaiseen työhön, tuotantolaitokseen ja prosessiin liittyvät riskit.

Lue lisää