Palkitsemisraportti 2015 | Pöyry in Finland Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Palkitsemisraportti 2015

18.2.2016

Pöyry Oyj:n (“Pöyry” tai “yhtiö”) palkitsemisraportti 2015 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Pöyry selostaa tässä palkitsemisraportissa hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle edellisen tilikauden eli tilikauden 2015 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Raportointitilikautta edeltävän tilikauden eli tilikauden 2014 aikana maksetut palkkiot esitetään vertailutietona.

Hallitus

Hallituksen jäsenille vuosina 2015 ja 2014 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.


Varsinainen yhtiökokous 12.3.2015 valitsi Teuvo Salmisen hallituksen jäseneksi.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Alexis Friesille (toimitusjohtajana 1.9.2012–31.12.2015) vuosilta 2015 ja 2014 maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Toimitusjohtajan palkkaa, luontoisetuja tai eläkekuluja ei muutettu vuoden 2015 aikana. Taulukossa olevat erot vuosien 2014 ja 2015 välillä johtuvat valuuttakurssin muutoksesta (CHF – EUR).

Toimitusjohtajan toimisuhteen päättymiseen liittyvät kulut sisältävät sopimuksen mukaisen korvauksen kilpailukiellon ajalta helmikuu - joulukuu 2016.

Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. Esimerkiksi vuoden 2015 lukuihin sisältyvä tulospalkkio on arvio vuoden 2015 suorituksen perusteella vuonna 2016 maksettavasta tulospalkkiosta.

Hallitus nimitti elokuussa 2015 uudeksi toimitusjohtajaksi Martin à Portan. Hän aloitti tehtävässä 1.1.2016. Toimisopimuksensa perusteella Martin à Portalle maksettiin allekirjoituspalkkio hänen aloittaessaan toimitusjohtajan tehtävässä. Palkkio koostui rahapalkkiosta (CHF 100.000) ja Pöyryn osakkeista (100.000 kpl).

Muu johto

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuosina 2015 ja 2014 maksetut palkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yllä olevassa taulukossa mainitut palkat, luontoisedut ja eläkekulut vuosilta 2014 ja 2015 eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen muutoksista johtoryhmässä ja valuuttakursseissa. Vuoden 2014 palkat sisältävät lisäksi työsuhteen loppuessa suoritettuja etuuksia. Tietoja johtoryhmän jäsenistä 2014 ja 2015 on Pöyryn tilipäätöksestä, joka on saatavilla Sijoittajamateriaaleissa.

Palkat, palkkiot ja muut etuudet on esitetty suoriteperusteisesti. Esimerkiksi 2015 tulospalkkio on arvio vuoden 2015 suorituksen perusteella vuonna 2016 maksettavasta tulospalkkiosta.

Hallituksen valtuutukset koskien palkitsemista

Varsinainen yhtiökokous 12.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Lisätietoja valtuutuksista on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätöksiä koskevasta tiedotteesta.

Tilikaudella 2015 hallitus ei tehnyt päätöstä osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta.