Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

YMPÄRISTÖPALVELUT / 14.2.2017

Biodiversiteetti – uusi kilpailutekijä liiketoiminnassa

Luonnonsuojelua ja tehokasta liiketoimintaa on perinteisesti pidetty toisensa poissulkevina elementteinä. Nykyään biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta ajatellaan kuitenkin enenevässä määrin resurssina, joka mahdollistaa tai edesauttaa erilaisia toimintoja ja kehitystä. Mitä monipuolisempi ympäröivä luonto on, sitä monipuolisemmin sitä voidaan hyödyntää kaikessa tekemisessä, myös liiketoiminnassa. Korkea biodiversiteetti saattaa parantaa esimerkiksi luonnonmarjojen puoliviljelyn tai metsän- ja kalankasvatuksen tehokkuutta.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa maapallon kaiken elollisen elämän kirjoa, eli esimerkiksi kasvi- tai eläinlajien monilukuisuutta tietyllä alueella. Sademetsässä luonto on monin verroin monimuotoisempaa kuin vaikkapa rakennetussa ympäristössä. Luonnon monimuotoisuuden suojelu on tärkeää jo itsessään, jotta elämä maapallolla jatkuisi mahdollisimman kirjavana. Nykyään biodiversiteetti nähdään lisäksi tärkeänä taloudellisena tekijänä liiketoiminnassa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisillä sopimuksilla biodiversiteetin vähenemisen pysäyttämiseen. Lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä muokataan ja valveutuneet kuluttajat tarkkailevat yritysten toimintaa tätä silmälläpitäen. Niinpä yrityksetkin ovat kiinnostuneita toimintansa vaikutuksista biodiversiteettiin ja alkavat myös ymmärtää millaisia kilpailuetuja biodiversiteetin huomioiminen tuo. Useat suomalaisyritykset ovat jo integroineet biodiversiteetin huomioimisen yritysvastuullisuus- tai ympäristöohjelmiinsa.

Biodiversiteettivaikutusten arviointi käytännössä on vaikeaa, sillä erilaiset toiminnot ja eri hankkeet vaikuttavat luontoon hyvin monin eri tavoin. Olemmekin parhaillaan kehittämässä biodiversiteettimittaria energiateollisuuden toimijoille. Sen avulla maankäytön vaikutuksia voidaan arvioida yhteismitallisesti hankkeesta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Lue lisää Pöyryn ympäristöosaamisesta.
 

Yhteystiedot

William Velmala
Osastopäällikkö, Ympäristökonsultointi
Ville Koskimäki
Osastopäällikkö, Ympäristöpalvelut, Oulu