Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Toimitusjohtajan kommentit

Toimitusjohtaja kommentoi puolivuosikatsausta 2017:

"Ensimmäisen puolen vuoden 2017 aikana olemme osoittaneet jatkuvaa operatiivisen liiketoimintamme parantumista verrattuna vuoden 2016 vastaavaan jaksoon. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta Liikkeenjohdon konsultointia. Organisaation keventämistoimenpiteet ovat mahdollistaneet kulujen pienentymisen Kohdistamattomissa erissä oikaistun liiketuloksen tasolla.

Rahavirta parani merkittävästi verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen puolivuoteen, mutta mahdollisuuksia edelleen parantamiseen on nähtävissä. Tilauskannan kasvu jatkui ja oli kaikissa liiketoimintaryhmissä korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.  

Muutosprojektimme, joka alkoi vuonna 2016, on otettu hyvin vastaan ja osoittaa selvää edistystä. Henkilöstön sitoutuminen lisääntyy edelleen ja parantunut asiakaslähtöisyys mahdollistaa uuden tarjoaman asemoimisen paremmin. Kehittämiemme uusien bioenergiaan, terveyteen, turvallisuuteen ja toiminnan tehostamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän näemme edelleen kasvavan, mitä tukee äskettäin julkaistu #PöyryDigital-lähestymistapa[1].

Ensimmäisen puolivuoden 2017 aikana kysyntä sellu- ja pakkausliiketoiminnoissa on jatkunut vahvana, ja vesi- ja lämpövoimaliiketoiminnoissa olemme saaneet useita avainprojekteja, erityisesti Aasiassa. Olemme tyytyväisiä voidessamme raportoida sekä kasvua tilauskannassa että tasapainoisemman projektiportfolion. Jatkamme ja tehostamme pyrkimyksiämme rakentaa integroituja tiimejä sekä houkutella erityisosaajia nopeuttaaksemme muutosprosessia ja saavuttaaksemme kannattavuutemme tavoitetason. "

4.8.2017
Martin à Porta

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2016:

”Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa operatiivisen liiketoimintamme jatkuvaa parantumista. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä, pysyi hyvällä tasolla Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja laski Alueellisissa toiminnoissa. Vastaavasti vuosineljänneksen rahavirta ilman veroja parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilauskanta kasvoi aikaisempaa asiakaskeskeisemmän organisaation tuloksena.

Toimitusjohtaja kommentoi kolmatta vuosineljännestä 2016:

”Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa, että operatiivinen liiketoimintamme on parantumassa. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä sekä Alueellisissa toiminnoissa ja pysyi vakaana Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Näemme positiivista kehitystä pienissä ja keskisuurissa tilauksissa, markkinoiden aktiivisuudessa sekä myyntinäkymissä yleensä. Tästä huolimatta kokonaistilauskertymä laski edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa, mutta laski Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä.

Toimitusjohtaja kommentoi toista vuosineljännestä 2016:

”Liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivat verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen johtuen riittämättömästä tuloskehityksestä useissa liiketoimintayksiköissä. Kuitenkin muissa liiketoimintayksiköissä on nähtävissä positiivista kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Tilauskertymä kasvoi Energia-liiketoimintaryhmässä ja Alueellisissa toiminnoissa verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen ja Alueellisten toimintojen Pohjois-Euroopan kannattavuus parani.