Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Toimitusjohtajan kommentit

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2017

Vuoden 2017 toisella puoliskolla olemme osoittaneet operatiivisen toiminnan parantumisen jatkuvan. Liikevoittomarginaali on parantunut kaikissa liiketoimintalinjoissa. Myynti on kasvanut edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja vakiintunut Energia-liiketoimintaryhmässä.

Valuuttakurssien muutoksella oikaistu tilauskantamme parantui selvästi verrattuna 31.12.2016 tilanteeseen. Vaikka kaikki liiketoimintayksikkömme eivät saavuttaneet tavoitteitamme uusien tilauksien osalta, näemme positiivisia merkkejä markkinoillamme. Uskomme, että pystymme kääntämään nämä positiiviset merkit uusiksi tilauksiksi vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kassavirtamme parani entisestään ja painoi nettovelkamme aiempia vuosia alemmalle tasolle. Parantunut taserakenteemme luo enemmän operatiivista liikkumavaraa, tämän lisäksi näemme vielä lisämahdollisuuksia optimoida käyttöpääomaamme edelleen.

Olemme edenneet nykyisten ja vanhojen projektien riski/mahdollisuus tasapainon parantamisessa. Jatkamme vanhojen projektikiistojen kanssa työskentelyä 2018 ja uskomme saattavamme päätökseen jotkin niistä.

Saamme projekteistamme hyvää palautetta asiakkailtamme, mikä indikoi lisätilausten määrän kasvua. Näemme myös kasvanutta kysyntää #Pöyrydigital tarjoamaa kohtaan. Kysyntä uusille palveluille ja älykkäille ratkaisuille biotalouden, terveyteen ja turvallisuuteen sekä toiminnan tehostamiseen kohdistuvien palveluiden osalta jatkuu vahvana.

Osana muutosprojektiamme olemme jatkaneet strategian ja selkeiden odotusten kirkastamista ja tämä seurauksena työntekijöiden sitoutuneisuus Pöyryyn on korkeammalla tasolla kuin lähivuosina. Olen ylpeä johdostamme, joka osoitti sitoutumistaan sijoittamalla omia varojaan yhtiömme osakkeisiin osana muutosprojektimme tavoitetta lisätä yrittäjämäisyyttä ja osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Asiantuntijamme ja konsulttimme ottavat entistä enemmän vastuuta omasta työstää ja siirtyvät tasaisesti kohti luomaamme sisäisen yrittäjyyden mallia, jonka haluamme läpäisevän koko organisaatiomme.

9.2.2018
​Martin à Porta

Toimitusjohtaja kommentoi puolivuosikatsausta 2017

"Ensimmäisen puolen vuoden 2017 aikana olemme osoittaneet jatkuvaa operatiivisen liiketoimintamme parantumista verrattuna vuoden 2016 vastaavaan jaksoon. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta Liikkeenjohdon konsultointia. Organisaation keventämistoimenpiteet ovat mahdollistaneet kulujen pienentymisen Kohdistamattomissa erissä oikaistun liiketuloksen tasolla.

Toimitusjohtaja kommentoi koko vuoden tulosta 2016

”Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa operatiivisen liiketoimintamme jatkuvaa parantumista. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä, pysyi hyvällä tasolla Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ja laski Alueellisissa toiminnoissa. Vastaavasti vuosineljänneksen rahavirta ilman veroja parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilauskanta kasvoi aikaisempaa asiakaskeskeisemmän organisaation tuloksena.

Toimitusjohtaja kommentoi kolmatta vuosineljännestä 2016

”Oikaistu liiketuloksemme kasvoi verrattuna vuoden 2015 vastaavaan neljännekseen, mikä osoittaa, että operatiivinen liiketoimintamme on parantumassa. Oikaistu liiketulosmarginaali kasvoi Energia- ja Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmissä sekä Alueellisissa toiminnoissa ja pysyi vakaana Teollisuus-liiketoimintaryhmässä. Näemme positiivista kehitystä pienissä ja keskisuurissa tilauksissa, markkinoiden aktiivisuudessa sekä myyntinäkymissä yleensä. Tästä huolimatta kokonaistilauskertymä laski edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmässä, pysyi vakaana Alueellisissa toiminnoissa, mutta laski Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä.