Infra

Rukan jätevedenpuhdistamo

Rukan uusi jätevedenpuhdistamo valmistui alle budjetin, Kuusamo

Ruka, Suomi

Projektin tiedot

Tyyppi: Jätevedenpuhdistus

Asiakas: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Laajuus: Maksimivirtaama 3520 m3/h

Palvelut: Prosessisuunnittelu, Laitos- ja layoutsuunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu, Alue-ja geotekninen suunnittelu, Prosessiputkisto- ja koneistosuunnittelu, Rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, SIA-suunnittelu, Pääsuunnittelijan tehtävät, Rakennuttaminen

Vuosi: 2011-2016

Rukan puhdistamon toimintaolosuhteet ovat erittäin vaativat kylmien jätevesien ja lomasesongin suurten kuormitusvaihteluiden vuoksi. Lisäksi puhdistamon lupaehdot ovat erittäin tiukat.

Kuusamon Rukan matkailukeskuksen uusi jätevedenpuhdistamo valmistui marraskuussa 2016. Uuden jätevedenpuhdistamon omistaa Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta. Matkailutoiminnan vuoksi puhdistamon kapasiteetti on mitoitettu lähes 15 000 asukkaan aiheuttamalle kuormitukselle.

Uuden jätevedenpuhdistamon biologinen prosessi on toteutettu Suomessa uudenlaisella ratkaisulla, aktiivilieteprosessin sijaan MBBR-kantoaineprosessilla. Valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa matkailun aiheuttama jätevesikuorman vaihtelu on suurta, ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila matkailusesonkina on alhainen. Kokonaistypen poistovaatimus on vähintään 70% ympäri vuoden. Fosforin suurin sallittu jäännöspitoisuus on 0,2 mg/l.

Pöyryn suunnittelijat ovat olleet hankkeessa mukana sen alusta saakka. Sujuva vuoropuhelu hankkeen eri sidosryhmien kanssa varmisti sen, että hanke on oli myös taloudellisesti menestyksekäs. Kustannussäästöjä saatiin muun muassa sujuvalla yhteistoiminnalla suunnitteluvaiheessa sekä tehokkaalla rakennuttamisella, niin että kokonaisuudessaan kustannuksia kertyi noin miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Investoinnin arvo oli n. 9 miljoonaa euroa.