Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Kaikki projektit

Keski-Pasilan hulevesirat­kaisu, Helsinki

Keski-Pasilan alue Helsingissä ja sen maankäyttö muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi, kun alueelle tulee 5 000 uutta asukasta ja 6 000 uutta työpaikkaa. Vesihuollon osalta yksi keskeinen asia, joka laajentumisessa ja koko rakentamisen ajan tulee ottaa huomioon, on hulevesien...

Lue lisää

Oulun Energia Oy:n Laanilan biovoimalaitos, OEBIO-projekti

Pöyry on saanut Oulun Energia Oy:ltä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontapalveluiden (EPCM) toimeksiannon uuteen Laanilan biovoimalaitosprojektiin. Toimeksianto kattaa projektinhallinnan, perus- ja detaljisuunnittelun sekä hankintapalvelut.

Lue lisää

Outokumpu Kemin kaivoksen laajennusp­rojekti

Kromi on Outokummulle strategisesti tärkeä raaka-aine, koska se tekee teräksestä 'ruostumatonta'. Kemin kaivoksen maanalaisten toimintojen laajentaminen 1000 metrin syvyyteen varmistaa kromitoimitusten jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Kaicell Fibers, ympäris­tövaikutusten arviointi

Pöyry on saanut KaiCell Fibers Oy:lta ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan toimeksiannon yhtiön suunnitteilla olevaan biojalostamoon Paltamoon. Arviointi kattaa KaiCellin hankkeen YVA- ja lupaprosessien läpiviennin. Ympäristövaikutusten arviointi avaa tien jalostamon...

Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdis­tamon suunnittelupal­velut

Espoon Blominmäkeen rakennetaan maanalainen jätevedenpuhdistamo, joka korvaa käytöstä poistuvan Suomenojan puhdistamon. Valmis laitos käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta.

Lue lisää

Santahamina-talo, Helsinki

Santahaminaan rakennettiin Santahamina-talo uudeksi kampukseksi Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitokselle ja kirjastolle sekä Puolustusvoimien kansainväliseksi keskukseksi.

Santahaminan saarelle on kaavailtu kampusta jo neljännesvuosisadan ajan. Korkeakoulun toiminta on ollut...

Lue lisää

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdis­tamon ja siirtolinjan yleissuunnit­telu

Lappeenrannassa on käynnistynyt uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelu. Pöyryn laatimassa yleissuunnittelussa määritetään esimerkiksi jäteveden siirtoputkien...

Lue lisää

Leppävaaran uimahalli

Espoon Leppävaarassa sijaitseva uimahalli peruskorjattiin ja laajennettiin pinta-alaltaan lähes kolminkertaiseksi alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Uimahalli avattiin yleisölle vuoden 2016 alussa lähes kolmen vuoden kiinniolon jälkeen.

Pöyry vastasi hankkeen pää-, arkkitehti- ja...

Lue lisää

SSAB

Innovatiivisia terästuotteita vuodesta 1962

SSAB on globaaleilla markkinoilla toimiva teräksen valmistaja. SSAB:n ja Pöyryn vuosikymmenet jatkunut tiivis yhteistyö on taannut SSAB:lle liiketoiminnan muutostarpeita palvelevan suunnittelutyön nopeasti, joustavasti ja luotettavasti.

Lue lisää

TuuliWatin tuulivoimapuis­tot

Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö energiantuotannossa on yksi keskeisistä keinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 TuuliWatti Oy on noussut merkittäväksi tuulivoima-alan toimijaksi Suomessa tavoitteenaan rakentaa jopa 1 000 megawattia tuulivoimakapasiteettia. Tavoite pohjautuu...

Lue lisää

Pauligin kahvipaahtimo, Vuosaari

Vanha 1960-luvulla rakennettu Paulig-paahtimo Helsingin Katajanokalla tarvitsi laajennusta ja modernisointia, mutta paahtimon sijainti asetti kehitykselle lukuisia rajoitteita. Tarvittaville muutoksille ei ollut riittävästi tilaa, ja paikka kärsi jo nyt runsaasta liikenteestä ja hajuongelmista.

Lue lisää

Turun tekopohjavesihanke

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa puhdasta vettä Turun talousalueen 300.000 asukkaalle ja teollisuudelle. Veden lähteenä on käytetty vuosikymmeniä Turun läpi kulkevaa Aurajokea. Turun alueen vesihuollon suurin ongelma on ollut vuosikymmenet veden heikko laatu. Toinen ongelma on ollut veden saatavuus, sillä Aurajoen virtaama on ollut kuivina...

Lue lisää

Globaalit projektit

Katso Pöyryn projekteja muissa maissa ja maanosissa (englanninkielinen)

siirry globaaleille www.poyry.com-sivuillemme