Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Kaikki projektit

Tracegrow, projekti- ja suunnittelukump­pani

Suomalainen cleantech-yritys Tracegrow on valinnut Pöyryn kumppanikseen Tracegrow'n ainutlaatuiseen puhtaaseen teknologiaan liittyviin suunnittelu- ja projektipalveluihin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Tracegrow'n moduuleista koostuvaa teknologia- ja tehdaskonseptia...

Lue lisää

Gasum, biokaasulaitok­sen EPCM-palvelut

Pöyry on saanut Gasum Oy:ltä Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskevan toimeksiannon suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen hallinnan palveluista (EPCM: Engineering, Procurement and Construction Management).

Lue lisää

Agnico Eagle Kittilän kultakaivoksen laajennusp­rojekti

Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jota kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy laajentaa noin 160 miljoonan euron investoinnilla. Kaivokseen rakennetaan 1 044 metrin syvyyteen ulottuva kaivoskuilu. Samalla kaivoksen rikastamon prosessointikapasiteettia...

Lue lisää

Keski-Pasilan hulevesirat­kaisu, Helsinki

Keski-Pasilan alue Helsingissä ja sen maankäyttö muuttuvat tulevaisuudessa merkittävästi, kun alueelle tulee 5 000 uutta asukasta ja 6 000 uutta työpaikkaa. Vesihuollon osalta yksi keskeinen asia, joka laajentumisessa ja koko rakentamisen ajan tulee ottaa huomioon, on hulevesien...

Lue lisää

Maankohoamisen ja ilmastonmuutok­sen vaikutukset Oulujoen suistoalueella

Kaupunkirakenteen tiivistyessä Oulujoen suistoalueen asukasmäärä kasvaa ja ranta-alueiden käyttö monipuolistuu entisestään. Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa maankohoamisen ja ilmaston muutoksen...

Lue lisää

Oulun Energia Oy:n Laanilan biovoimalaitos, OEBIO-projekti

Pöyry on saanut Oulun Energia Oy:ltä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusvalvontapalveluiden (EPCM) toimeksiannon uuteen Laanilan biovoimalaitosprojektiin. Toimeksianto kattaa projektinhallinnan, perus- ja detaljisuunnittelun sekä hankintapalvelut.

Lue lisää

Outokumpu Kemin kaivoksen laajennusp­rojekti

Kromi on Outokummulle strategisesti tärkeä raaka-aine, koska se tekee teräksestä 'ruostumatonta'. Kemin kaivoksen maanalaisten toimintojen laajentaminen 1000 metrin syvyyteen varmistaa kromitoimitusten jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Kaicell Fibers, ympäris­tövaikutusten arviointi

Pöyry on saanut KaiCell Fibers Oy:lta ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan toimeksiannon yhtiön suunnitteilla olevaan biojalostamoon Paltamoon. Arviointi kattaa KaiCellin hankkeen YVA- ja lupaprosessien läpiviennin. Ympäristövaikutusten arviointi avaa tien jalostamon...

Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdis­tamon suunnittelupal­velut

Espoon Blominmäkeen rakennetaan maanalainen jätevedenpuhdistamo, joka korvaa käytöstä poistuvan Suomenojan puhdistamon. Valmis laitos käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta.

Lue lisää

Santahamina-talo, Helsinki

Santahaminaan rakennettiin Santahamina-talo uudeksi kampukseksi Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitokselle ja kirjastolle sekä Puolustusvoimien kansainväliseksi keskukseksi.

Santahaminan saarelle on kaavailtu kampusta jo neljännesvuosisadan ajan. Korkeakoulun toiminta on ollut...

Lue lisää

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdis­tamon ja siirtolinjan yleissuunnit­telu

Lappeenrannassa on käynnistynyt uuden jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtojärjestelmän yleissuunnittelu. Pöyryn laatimassa yleissuunnittelussa määritetään esimerkiksi jäteveden siirtoputkien...

Lue lisää

Leppävaaran uimahalli

Espoon Leppävaarassa sijaitseva uimahalli peruskorjattiin ja laajennettiin pinta-alaltaan lähes kolminkertaiseksi alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Uimahalli avattiin yleisölle vuoden 2016 alussa lähes kolmen vuoden kiinniolon jälkeen.

Pöyry vastasi hankkeen pää-, arkkitehti- ja...

Lue lisää

Globaalit projektit

Katso Pöyryn projekteja muissa maissa ja maanosissa (englanninkielinen)

siirry globaaleille www.poyry.com-sivuillemme