Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 10.3.2016 päätti, että hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä, Helene Biström, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Michael Rosenlew ja Teuvo Salminen

Hallituksen jäsenten esittelyt löydät alta.

Henrik Ehrnrooth

Hallituksen puheenjohtaja

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 1997

Ammatillinen tausta:

 • Pöyry Oyj, pääjohtaja 1995-1997
 • Jaakko Pöyry Oy, osakas 1985-1997 ja toimitusjohtaja 1986-1997
 • Jaakko Pöyry Oy, eri tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1979-1985

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Otava Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014-, hallituksen jäsen 1988-2014
 • Marcus Wallenberg Foundation, hallituksen jäsen 2008-
 • Caverion Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013-2015
 • YIT Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2009-2014

Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A.:ssa, joka on Pöyry Oyj:n suurin omistaja.

Teuvo Salminen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 2015

Ammatillinen tausta:

 • Pöyry Oyj, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999-2009
 • Pöyry Oyj, infrastruktuuri ja ympäristö -liiketoimintaryhmän toimialajohtaja 1998-2000
 • Pöyry Oyj, rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän toimialajohtaja 1997-1998
 • Jaakko Pöyry Oy, talousjohtaja 1988-1999
 • Jaakko Pöyry Oy, talouspäällikkö 1985-1988
 • Osakas kirjanpito- ja tilintarkastusyhtiössä 1978-1985

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Cargotec Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-
 • Glaston Oyj, hallituksen jäsen 2010-2014, hallituksen varapuheenjohtaja 2014-
 • Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010-
 • Holiday Club Resorts Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-2015, hallituksen jäsen 2015-
 • Evli Pankki Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-
 • 3StepIT Group Oy, hallituksen jäsen 2012-2015 ja 2016-
 • Tieto Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-2016
 • YIT Oyj, hallituksen jäsen 2001-2009 ja 2014-2016
 • Capman Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2001-2012

Pekka Ala-Pietilä

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 2006

Ammatillinen tausta:

 • Blyk Ltd, perustaja ja toimitusjohtaja 2006-2012
 • Nokia Oyj, eri tehtäviä vuosina 1984-2005, viimeisimpänä toimitusjohtaja 1999-2005 ja johtokunnan jäsen 1992-2005

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Huhtamäki Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013-, Hallituksen jäsen 2012-2013
 • Sanoma Oyj, hallituksen jäsen 2014-
 • Blyk International Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2012-
 • SAP AG, hallintoneuvoston jäsen 2002-
 • Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011-2015

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunta R1

Helene Biström

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 2016

Ammatillinen tausta:

 • Norrenergi AB, toimitusjohtaja 2011-2014
 • Vattenfall AB, varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Pan Europe -liiketoiminnan johtaja 2009-2010
 • Vattenfall AB, Vattenfall Nordic –liiketoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen (2008) 2007-2008
 • Vattenfall AB, johtaja, Vattenfall Nordic Heat 2004-2007
 • Vattenfall AB, muita tehtäviä Vattenfall -konsernissa 1983-2004

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Sveaskog AB, hallituksen puheenjohtaja 2015-, hallituksen jäsen 2014-2015
 • Cramo Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2014-, hallituksen jäsen 2011-2014
 • KHT Royal Institute of Technology, hallituksen jäsen 2010-
 • Statkraft AS, hallituksen jäsen 2016-
 • Gasnätet Stockholm AB, hallituksen puheenjohtaja 2016-

Alexis Fries

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 2008

Ammatillinen tausta:

 • Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja 2012-2015
 • EOS Holding Sa, toimitusjohtaja 2009-2012
 • Liikkeenjohdon konsultointia EOS Holding Sa:lle 2004-2009
 • Alstom Power, toimitusjohtaja ja Alstom Groupin johtoryhmän jäsen 2001-2003
 • ABB Asia Pacific, toimitusjohtaja ja ABB Groupin johtoryhmän jäsen 1993–1999
 • ABB, Japanin ja Filippiinien maajohtaja 1988– 1993
 • Motor Columbus Consulting Engineers, maajohtaja, Indonesia 1985-1988
 • BCC Brown Boveri Ltd, projektipäällikkö, kaasuturbiinidivisioona 1981-1985

Keskeiset luottamustehtävät:

 • PNE WIND AG, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2015-
 • Saurer Group, hallituksen jäsen 2002-2007

Michael Rosenlew

Pöyryn hallituksen jäsen vuodesta 2016

Ammatillinen tausta:

 • Mikaros AB, toimitusjohtaja 2011-2014
 • IK Investment Partners, Managing Partner 2004-2010, johtaja 2001-2004, apulaisjohtaja 1996-2001, Associate 1993-1996
 • Lundinvest Oy, toimitusjohtaja 1991-1992, talousjohtaja (CFO) 1990-1991
 • Amer Oy, Group Business Controller 1988-1990
 • Y-Rahoitus Oy, talousjohtaja (CFO) 1986-1988

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Stockmann Oyj Abp, hallituksen jäsen 2016-
 • Caverion Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2015-, hallituksen jäsen 2013-2015
 • Hartwall Capital Oy Ab, hallituksen jäsen 2013-

Hallituksen kokoonpano

Pöyryn yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen työjärjestyksen yleisohjeen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenmäärän ja nimittää jäsenet yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, jonka mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksella on yleistoimivalta, jonka mukaan hallitus on oikeutettu toimimaan kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan ole määritelty jonkin muun toimielimen toimivaltaan kuuluvaksi. Pöyryn yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen tehtävien asianmukainen hoitaminen sitä edellyttää. Hallitus päättää vuosittaisesta kokousaikataulustaan hyvissä ajoin etukäteen ja ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarvittaessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan hallituksen päätehtäviä lakimääräisten tehtävien lisäksi ovat:

 • strategisten tavoitteiden ja strategisen suunnan hyväksyminen
 • strategisesti tärkeiden tai merkittävien yrityskauppojen hyväksyminen
 • liiketoiminnan valvonta, joka käsittää muun muassa valvontaohjeiden hyväksyminen sekä liiketoimien hyväksyminen yhtiön toimivalta- ja hyväksymispolitiikan ja -matriisin mukaisesti
 • liiketoiminnan organisaatiorakenteen hyväksyminen
 • toimitusjohtajan nimittäminen
 • konsernin johtoryhmän jäsenten ja muiden ylimpään johtoon kuuluvien johtajien nimitysten hyväksyminen
 • talouden valvonta, joka käsittää muun muassa osavuosikatsausten, tilinpäätösten ja konsernitason budjettien hyväksymisen
 • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden vahvistaminen
 • sisäisen tarkastuksen johtajan nimittäminen ja sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden vahvistaminen
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen ja niiden laatimien raporttien käsitteleminen

Hallituksen valiokunnat

Pöyryn hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta sen tehtävissä valmistelemalla ja käymällä yksityiskohtaisemmin läpi asioita, jotka kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa ja ne raportoivat säännöllisesti hallitukselle. Valiokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirjat.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan on avustettava hallitusta sen seuraavissa tehtävissä:

 • taloudellisen raportoinnin prosessin seuranta ja valvonta,
 • yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän, sisäisen tarkastusjärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuranta,
 • taloudellisen raportoinnin prosessiin sisältyvän sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteitä koskevan, yhtiön hallinnointiperiaatteisiin liitettävän kuvauksen käsittely,
 • lakisääteisen tilintarkastuksen ja konsernitilintarkastuksen seuranta,
 • sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden käsittely ennen niiden toimittamista hallituksen hyväksyttäväksi sekä sisäisten tarkastussuunnitelmien ja ‑raporttien käsittely,
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhtiön riippumattomuuden ja työsuorituksen sekä erityisesti tarkastettavalle yhtiölle tarjottavien oheispalvelujen arviointi,
 • yhteydenpito tilintarkastajaan sekä tarkastusvaliokunnalle laadittujen tilintarkastusraporttien käsittely ja
 • tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenistä enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.  

Hallitus on vahvistanut valiokunnalle työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten pätevyyttä ja ehdollepanoa koskevien periaatteiden mukaisesti tarkastella vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja työsuoritusta sekä arvioida ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta ja palkkioista.

Valiokunta arvioi lisäksi seuraavia asioita ja esittää hallitukselle niitä koskevia suosituksia:

 • yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen, palkitseminen ja muut toimisopimusehdot sekä seuraajasuunnitelmat,
 • konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteet,
 • konsernitason muuttuvat lyhyen ja pitkän aikavälin tulosperusteiset kannustinpalkkio-ohjelmat ja
 • johdon ja muiden avainhenkilöiden seuraajasuunnitteluun ja kehittämiseen liittyviin tekijöihin.

Katso myös